Škola svetelného dizajnu: Galerijné svietenie s Isabel Nielen, workshop 5. – 7. 9. 2014

Ďalší z workshopov organizovaný pod hlavičkou Školy svetelného dizajnu je zameraný na prácu so svetlom v galériách a v múzeách a je vedený Isabel Nielen, holandskou svetelnou dizajnérkou, ktorá sa postupne od práce na divadelných projektoch dostala k architektúre a galerijnému svieteniu. Od roku 2007 spoločne s Henkom van der Geestom vedie amsterdamský iLo – instituut Lichtontwerpen (www.lichtontwerpen.nl), ktorý vedľa individuálneho vzdelávacieho programu poskytuje servis i realizácie pri návrhoch osvetlenia vo verejnom priestore, pre galérie a svetelné umenie.

Svetlo vo výstavníctve je rozsiahla a zložitá téma, kde sa stretávajú všetky princípy nasvecovania a svetelného dizajnu. Počas dva a pol dňa v Novej synagóge, v galérii Plusmínusnula aj na Stanici Žilina-Záriečie sa pokúsime prejsť všeobecným úvodom a základnými informáciami o podaní a teplote farieb, meraní LUX, základným spôsobom ochrany umeleckých diel pred UV žiarením, metódach osvetľovania malieb, vitrín a objektov. Dielňa však nie je koncipovaná len teoreticky. Súčasťou budú praktické skúšky rôznych typov svietidiel a ich vlastností. Prakticky vyskúšame, ako predchádzať lesku a odrazu, ako používať technické doplnky pre podporenie alebo doplnenie celistvosti umeleckého diela. Krátky čas venujeme aj návšteve Považskej galérie umenia a skúsime zhodnotiť spôsoby, akým galéria pracuje so svetlom a svetelnými zdrojmi. Záver bude venovaný práci v skupinách a riešeniu konkrétneho konceptu a náčrtov časti výstav.

Workshop je určený pre technikov, svetelných dizajnérov, výtvarníkov, kurátorov, galeristov, architektov a študentov týchto odborov.

Termín:
5. – 7. 9. 2014
(začiatok piatok 16.00, koniec nedeľa 18.00)

Miesto:
Nová synagóga / kunsthalle Žilina, Plusmínusnula galéria, Stanica Žilina-Záriečie, Považská galéria umenia

Poplatok za workshop:
40€ profesionáli / 30€ študenti
(členovia siete Anténa bez poplatku)

Nevyhnutné je prihlásiť sa vopred emailom na katka@stanica.sk, kapacita workshopu je limitovaná. Bližšie informácie získate po prihlásení.

www.antenanet.sk
www.novasynagoga.sk
www.plusminusnula.blogspot.sk
www.stanica.sk
– – –
Workshop sa koná vďaka podpore Ministerstva kultúry SR.

skola_svetelneho_dizajnu_galeria