Krisztián Kristóf – Náhodná každodennosť | prezentácia rezidencie | štvrtok 28. 8. 2014, 18.00

Najčastejším médiom vyjadrenia maďarského umelca Krisztiána Kristófa sú kresby z roxoru. Predlohy, ktoré vytvára v počítači, zväčšuje a prevádza do kovu – ručne ohýba, píli a zvára roxorové tyče. Séria takýchto prác vzniká aj v Žiline, kde je Krisztián od júna naším rezidentom v rámci rezidenčného programu Medzinárodného višegrádskeho fondu. Vo štvrtok 28. augusta 2014 predstaví Krisztián v Novej synagóge práce z jeho pobytu Žiline.

Na prvý pohľad je všetko v poriadku. Pracovný výjav na fasáde domu by sa dal datovať niekde do prvej polovice 50. rokov. Až neskôr si všimnete podivné detaily. Robotníci nevyzerajú až tak hrdinsky. Ich pózy vyjadrujú niečo celkom iné, než by mali, prípadne vôbec nepracujú a sú len atrapami, ktoré ďalší robotníci odstraňujú. Hranice medzi jednotlivými plánmi sa stierajú, výjav sa cyklí. Vizualita 50. rokov ani zďaleka nemusí byť čítaná len politicky a niekde v pozadí môže skrývať veľmi osobné obsahy. Na iných výjavoch sa odohrávajú ďalšie príbehy, kde robotníci exhumujú svojich celkom rovnakých kolegov, prípadne sú stafážou pre apokalyptické výjavy horiacich budov v pozadí.

Väčšina diel Krisztiána Kristófa má v sebe niečo znepokojujúce. Hoci často tvorí diela pre verejné priestory, mnohé sa na miesto svojho určenia nedostanú. Politikom sa nepáčia. Našťastie, Krisztiánovi zostáva ešte les, ktorý je jeho ďalším obľúbeným prostredím. Do prírodného prostredia umiestňuje svoje podivné príbehy o luďoch a zvieratách, niektoré len na samotnom zobrazení, iné sa neskôr ocitajú priamo na opustených miestach v lese. Výjavy sú drsné, a štylizované zobrazenia postáv pôsobia až kruto. Je trochu mystik, a svoju tvorbu myslí vážne.

Krisztián Kristóf (Budapešť, 1976) je etablovaný maďarský umelec, ktorý sa venuje naratívnym a figuratívnym formám v rôznych médiách. Pre svoju tvorbu si vymyslel poetické pomenovanie Randomroutine. Označuje ním svoj spôsob experimentovania s vecami, ktoré ho zaujímajú, no dobre ich nepozná. Je to hravé skúmanie vecí cez tvorbu a improvizáciu. A to všetko v tak trochu punkovom, diletantskom móde. Buduje zbierku rôznych naivno-umeleckých ľudových zváraných výtvorov z obdobia minulého režimu, a to najmä kovových plotov. So svojim kolegom Tamásom Kaszásom tvoria umeleckú skupinu Randomroutines.

Od júna do augusta 2014 pôsobí Krisztián Kristóf na Stanici a v Novej synagóge v Žiline ako rezident v rámci programu VARP Medzinárodného višegrádskeho fondu. Počas jedného večera v Novej synagóge ukážeme, čo u nás vytvoril. Prezentovať budeme jednotlivé diela v procese ich tvorby. Na budúci rok chystáme aj jeho monografickú výstavu.

web