Juraj Gábor: Completing the Sphere

 

Malá ukážka z veľkej práce (za nami aj pred nami).

výstavná prezentácia projektu
23. 7. – 2. 8. 2020, streda – nedeľa, 13.00 – 19.00
v rámci vstupného na výstavu Z. Agócsa alebo festivalu Kiosk
komentovaná prehliadka s autorom v piatok 24. 7. 2020, 11.00

Umelec Juraj Gábor predstaví na západnom balkóne svoje niekoľkoročné tvorivé uvažovanie nad priestorom Novej synagógy, ktoré sa otlačilo do množstva kresieb, technických výkresov, skíc, modelov, návrhov programu i rozpočtu.

Jeho tvorba bola v poslednej fáze podporená štipendiom Fondu na podporu umenia, čo mu v koncentrovanej práci pomohlo ujasniť, či sú jeho veľkorysé plány realizovateľné, alebo zostanú len na papieri. 

Jeho prezentácia ukáže víziu ročnej architektonickej premeny priestoru Novej synagógy, ktorú chystáme na rok 2021 a ktorá vytvára predpoklad na iné neopakovateľné zažívanie jej premenlivého programového obsahu.