Program otváracieho víkendu Pracovnej výstavy

 

Už najbližší piatok 9. a sobotu 10. júna otvoríme Pracovnú výstavu. Príďte si s nami na jej úvod oddýchnuť. Tu je detailný program.

 

Piatok 9. júna 2017

18:00 – Vernisáž Pracovnej výstavy

19:00 – BolkaTuneback v2
Performance.

Jedným z dôležitých spojencov populárnej hudby je technológia Autotune, pomocou ktorej možno korigovať nedokonalý spev, prípadne nosný hlas opulentne ornamentovať. Séria performancií Tuneback (pre dva hlasy, laptop a pedále) po nej siaha, aby skúmala mieru vzájomnej “falošnosti” dvoch odlišných vrstiev spevu akéhokoľvek žánru, potenciál korekcie jednej alebo druhej vrstvy v reálnom čase, ako aj dolaďovaciu spätnú väzbu, ktorej autor konceptu hovorí tuneback. Od prvej štúdie ubehol takmer rok a maďarské ľudové piesne tentokrát nahradí operný materiál v podaní profesionálnych operných spevákov Evy Šuškovej a Petra Mazalana.

 

Sobota 10. júna 2017

15:00 – Martin Zaiček Telo v architektúre. Komentovaná prehliadka Žiliny a jej telu naklonených, aj telo-disciplínujúcich zákutí v sprievode architekta a profesionálneho rekreanta.

Mesto je prostredím, v ktorom žijeme, pracujeme, kráčame ulicami, miestom, kde sa zabávame, komunikujeme, oddychujeme a milujeme. ,,Myslím, teda som”, revolučné heslo osvietenstva a racionalizmu, otvorilo obdobie novoveku, a modernizmus je v určitom zmysle jeho vyvrcholením. Avšak preferencia ducha a jeho racionálneho uvažovania spustila aj neželaný efekt odlúčenia tela od prostredia, ktoré obýva. Na ceste od vízií modernizmu späť cez stredoveké mesto až k jeho súčasným palácom a verejným priestranstvám. Všade tam je prítomné telo v architektúre, alebo nie je?

17:00 – Peter Szalay, Martin Piaček. Aký naratív? Behrens a Nová synagóga. Diskusia o prístupoch k histórii v postfaktuálnej dobe.

História Novej synagógy je previazaná s osobnosťou svetoznámeho architekta Petra Behrensa, a to nie len ako hlavného „hrdinu“ príbehu o vzniku diela. Jeho výsadné postavenie v rámci dejín modernej architektúry neustále ovplyvňuje aj uvažovanie o synagóge a narábanie s ňou – od jej prvých povojnových konverzií, až po súčasnosť, keď sa pri obnove reštaurátori opäť vrátili na „Behrensovu vrstvu“.  Heroizovanie veľkého architekta a jeho stopy, ktorú zanechal v periférii strednej Európy sa stáva priestorom mytologizácii, ale aj subverzívnych spochybnení súvisiacich s kontroverznými zvratmi v Behrensovej kariére. Ako sa postaviť k historickým naratívom o význame „veľkého muža“ v inštitúcii založenej na princípoch kolektívnosti a participácie? A ako vôbec formuje kultúrnu identitu Novej synagógy či všeobecne Slovenska architekt, ktorý na Slovensku možno ani nebol?

20:00 – The Society for Nontrivial Pursuits. Séria multimediálnych performance z Berlína.

Svetlo, zvuk, jednotky a nuly reagujúce na priestor a históriu Novej synagógy. Komplexné systémy, či už chaotické okruhy, spätná väzba, sociálne systémy a/alebo počítačové programy sú fascinujúci predment výskumu. The Society for Nontrivial Pursuits z nemeckého UdK skúma takéto systémy ako priestor pre experimentálne performance. Dizajnujú, navrhujú a programujú svoje vlastné performatívne svety založené na senzoroch, analógovej elektronike, softvéri a používajú ich v extrémne odlišných projektoch a kontextoch.

22:00 – Kabal (Evocative Objects/Junction). DJ set a party.

Kabal je hudobný producent a promotér momentálne sídliaci v Bratislave. Mimo sériu tanečných večierkov Junction je aktívny v združení Batyskaf a organizuje akcie od hip hopu až po metal. Jeho DJ sety su pestrou zmesou detroit techna, old school hip hopu, elektra, acidu a italo diska, prudko tanečných a eklektických kombinácií.

Projekt podporili Goethe-Institut Bratislava a Veľvyslanectvo USA na Slovensku.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.