Monika a Bohuš Kubinskí: Pohyb pamäti

 

Ako vplývajú spoločenské, politické a historické pohyby na pamäť? Ako sa vyrovnávame s minulosťou a s jej selektívnymi prejavmi v kolektívnej pamäti? Čo je hodné uchovávania v našich pamätiach? 

výstava v centrálnom priestore
20. 12. 2019 – 1. 3. 2020
streda – nedeľa, 13.00 – 19.00 (okrem 25. 12. 2019 a 1. 1. 2020)
vstupné dobrovoľné

Výstava predstavuje aktuálnu tvorbu Moniky a Bohuša Kubinských.

Priestoru Novej synagógy dominuje multimediálna interaktívna inštalácia To Cache, ktorá tu končí svoje výstavné “turné” (Nástupište 1-12, Topoľčany, 2017; At Home Gallery, Šamorín, 2018; Kunstverein, Passau, 2019; Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha, 2019).

Veľkorozmerný objekt z macesu vizuálne vychádza z čipkovaného obrusu po Monikinej starej mame. Umiestnený v špeciálnej vitríne pripomína muzeálny artefakt, chránený a uchovaný v pamäti. Anglický termín cache označuje rýchlu vyrovnávaciu pamäť zvyšujúcu výkonnosť počítačového systému. Názov diela môžeme teda chápať ako metaforu problematického vyrovnávania sa s kolektívnou pamäťou a s našou minulosťou. Vďaka spolupráci s hudobníkom Ferom Királyom sú hlasy návštevníkov nahrávané do pamäte počítača, ktorý ich manipuluje a vytvára akustické pole reagujúce na pohyb ľudí v priestore. Diváci sa tak stávajú súčasťou diela.

Výstavu dopĺňajú maľby a objekty, z ktorých väčšina vznikla špeciálne pre žilinskú výstavu. Autori v nich pracujú so spoločensko-kritickými témami, s rodinnou históriou a pamäťou, pohybom vo fyzickej i metaforickej rovine, so živlami ako oheň a vzduch.

Pohyb pamäti
autori: Monika Kubinská, Bohuš Kubinský
spoluautor To Cache: Fero Király
kurátor: Omar Mirza
grafický dizajn: Matej Lacko
www.to-cache.com

Monika a Bohuš Kubinskí spolupracujú od 90. rokov na monumentálnych site-specific inštaláciách využívajúcich netradičné materiály a multimédiá. Prostredníctvom osobných postojov, kritického uvažovania a emotívneho vnímania priestoru, v ktorom vystavujú, reagujú na rôzne politické, historické či etické témy. Popri spoločných projektoch pracujú aj individuálne – Monika sa venuje prevažne maľbe s poetickými a autobiografickými prvkami, Bohuš pracuje so sochou v tradičných materiáloch (mramor, žula, bronz), ktoré posúva do netradičných súvislostí.
www.studiokubinsky.sk

Fero Király sa zaoberá hudobnými projektmi s presahom do performancie, soundartu a inštalácie, venuje sa interpretáciám súčasnej hudby, hudobným reinterpretáciám výtvarných diel, ako aj edukačným projektom v oblasti hudby a hudobnej kompozície. Využíva pri tom nové hraničné experimentálne polohy, vytvára si vlastný software a rád spolupracuje s inými umelcami.
www.ferokiraly.com

– –

One Table
Jednou z dôležitých rovín výstavy je komunikácia – nielen ako elementárna medziľudská interakcia, ale aj ako dialóg tvorcu s divákom či spolupráca medzi umelcami. Súčasťou výstavy je projekt Moniky Kubinskej One Table, do ktorého pozýva vždy iné ženy umelkyne. Tentoraz si za jeden stôl na balkóne sadne spolu s Danielou Krajčovou a Lucia Tkáčovou.

– –

Za podporu pri vzniku výstavy ďakujeme Slovenskej sporiteľni a všetkým, ktorí nás podporujú celoročne, najmä Fondu na podporu umenia.

To Cache (detail z objektu Moniky a Bohuša Kubinských, Kunstverein Passau 2019)

To Cache (záznam vĺn zo zvukovej časti inštalácie Fera Királyho)

Bohuš Kubinský: Family Story (2019)

To Cache v topoľčianskom podchode – Nástupište 1-12 (2017)

To Cache v šamorínskej synagóge – At Home Gallery (2018)

To Cache v pražskom Umělecko-průmyslovom muzeu (2019)