Monika Kubinská: One Table

 

Okrem pohybu a pamäti je dôležitou rovinou výstavy Pohyb pamäti komunikácia – nielen ako elementárna medziľudská interakcia, ale aj ako dialóg tvorcu s divákom či spolupráca medzi umelcami. Súčasťou výstavy je projekt Moniky Kubinskej One Table, v ktorom sa zamýšľa nad spolupatričnosťou, dôležitosťou komunikácie, ľudskej interakcie a spoločného prežívania prítomného okamihu.

work in progress, výstava vo výstave
Monika Kubinská, Lucia Tkáčová, Daniela Krajčová
20. 12. 2019 – 1. 3. 2020 na balkóne 

V nezvyčajnej výstave vo výstave pozýva Monika Kubinská k spoločnému stolu ďalšie umelkyne a jedno prázdne miesto necháva rezervované pre diváka. Hraničný formát na pomedzí kolaboratívnej site specific inštalácie, happeningu, rezidencie a otvorenej výzvy na spôsob „carte blanche“ oslovuje výtvarníčky, ktoré v daných priestoroch už vystavovali a istým spôsobom reagovali na genius loci miesta. Projekt vychádza z akcie, ktorú realizovala v At Home Gallery (Synagóga v Šamoríne) v roku 2018, kde k stolu pozvala umelkyne Alison Safford a Luciu Tallovú,  v Kunstverein v Passau to v roku 2019 boli Anja Kutzki a Monika Jokiel.

Pozvanie Moniky Kubinskej k jednému stolu v Novej synagóge prijali Daniela Krajčová a Lucia Tkáčová. Každá z nich strávi za stolom jeden deň v decembri 2019 a januári 2020  a výsledky ich tvorby zostanú k videniu. Následne ich Monika zbalí do albumov – po jednom pre každú.

Text: Omar Mirza

 

Monika Kubinská pri One Table v rámci výstavy To Cache v Passau.