Žilina MUN – Model United Nations 2019

 

ZAMUN = Žilina Model United Nations = simulované zasadnutie OSN.

medzinárodná konferencia
štvrtok – sobota, 28. – 30. 3. 2019
vstup je pre prihlásené tímy a školy, ale nahliadnuť môžete v otváracích časoch Synagógy od 13.00 do 19.00

Bilingválne gymnázium T. Ružičku v spolupráci s Mestom Žilina, United Nations Information Service (UNIS) a ďalšími partnermi organizujú v Novej synagóge a na ďalších miestach v Žiline už po ôsmykrát stredoškolskú simuláciu zasadnutia Organizácie spojených národov (OSN). Konferencia, na ktorej je väčšina delegátov vo veku 15 – 20 rokov, je zameraná na aktuálne témy medzinárodných vzťahov a vzdeláva účastníkov v konkrétnych diplomatických a komunikačných zručnostiach ako verejné vystupovanie, vyjednávanie, argumentácia, manažment a cudzie jazyky. Stopäťdesiat účastníkov z rôznych krajín z troch svetadielov zažije za tri dni v Žiline oficiálne aj kuloárne akcie, veľké plenárne zasadnutia aj rokovania v menších výboroch. Sme radi, že môžeme byť hlavným stanom takejto akcie.

www.zamun.sk