Prasinec

Prasa má k človeku mimoriadne blízko, a pritom vyvoláva rozporuplné reakcie. Spája sa s ním predstava hojnosti, plodnosti, blahobytu, ale tiež pažravosti, primitívnosti, nečistoty, perverznosti. Všadeprítomné prasa prechádza dejinami s týmto napätím a ambivalenciou, ako svedok i hrdina – od stredovekých zvieracích procesov cez súčasné politické diskusie ohľadne vzťahu bravčoviny a islamu až po futuristické vízie prasiat ako zásobární ľudských orgánov.

vernisáž v piatok 16. 12. 2016 o 18.00
výstava potrvá do ± 20. 1. 2017

Ján Triaška, Ján Skaličan, Matthew Herbert, Marie Caye a Arvid Jense, Berta Holoubková, Stach Szumski, One Swine, Kamil Mihalov, Michal Jurecký

Projekt Prasinec si kladie za cieľ načrtnúť niektoré z aspektov komplikovaného vzťahu človeka a prasaťa. Chce ukázať, ako zdanlivo jednoduchá téma umožňuje otvárať diskusiu k zásadným otázkam súčasnosti. Tie budú prezentované prostredníctvom tématických okruhov: od mytológie a náboženstva, cez aktuálnu politickú situáciu, ekológiu a ekonómiu, až po blízku budúcnosť biotechnológií. Rôznorodá bude aj forma projektu, ktorý je popri výstavách zamýšľaný ako otvorený, organický priestor pre diskusie, eventy, workshopy a čítania.

Koncept: RBG5

 

Prasinec

Ján Triaška, Ján Skaličan, Matthew Herbert, Marie Caye a Arvid Jense, Berta Holoubková, Stach Szumski, One Swine, Kamil Mihalov, Michal Jurecký

A pig is remarkably close to man, yet the reactions it elicits are controversial. It evokes plenty, fertility and well-being as well as greed, lack of sophistication, filthiness, perversity. Omnipresent, the pig makes it way through history loaded with this tension and ambivalence, as a witness and a protagonist – from the medieval animal trials all the way to the present day discussions involving pork and Islam and the futuristic visions of pigs used as hosts for growing of human organs.

The Prasinec project aims to outline some of the aspects of the complicated relationship between pigs and humans, to show how the seemingly simple topic allows for discussion of the fundamental questions of the present. These will be presented using thematic fields ranging from mythology and religion to the current political situation, ecology and economy to the near future of biotechnology. The form of the project will be equally varied, envisioned as an open, organic space for discussions, events, workshops and readings.

Concept: RBG5

 

pig-skin_prasinec_web