Nedeľná La Škola

 

K spolurealizácii posledného programu pre deti a rodiny vo výstave Poézia a performancia. Východoeurópska perspektíva / výstava pozývame hostí z Prahy. La škola sa venuje vyučovaniu hudby intuitívnym spôsobom, autorskej tvorbe a improvizácii s deťmi od najútlejšieho veku a tvorbe poetických hudobných obrazov.

tvorivá dielňa a koncert pre deti a rodiny
nedeľa 4. 3. 2018, 10.00 – 12.00
všetky vekové skupiny

V Synagóge La Škola zrealizuje improvizovanú hudobnú dielňu a v nadväznosti na ňu malé koncertné predstavenie. Pozývame rodiny s deťmi od najútlejšieho veku, batoľatami, predškolákmi aj školákmi. Môžete si priniesť vlastné nástroje alebo obľúbené predmety s krásnym zvukom.

La Škola:
Tomáš Fingerland (hudba, vyučovanie) a Petra Strá (texty, scenár)
+ ako hosť Bio Masha (živé fólie)

Program dopoludnia:
10.00 – 10.45 La workshop
10.45 – 11.00 La malá prestávka
11.00 – 12.00 La koncert

Na koncert sa zmestí veľa poslucháčov, ale kapacita účastníkov workshopu je limitovaná. Ak chcete začať tvorivou dielňou o 10.00, registrujte sa prosím emailom na hanka@stanica.sk.

Vstupné: 3,00 €/ účastník, poslucháč