Jan Palach: 1969 – 1989 – 2019

 

Prednáška popredného českého historika Petra Blažeka z Ústavu pro studium totalitních režimů a diskusia s Fedorom Blaščákom.

prednáška a diskusia
streda 10. 4. 2019, 18.00 v kaviarni
vstup voľný

V mene Jana Palacha sa ľudia v Prahe v januári 1989 – po 20 rokoch od jeho smrti – vzchopili k spontánnej revolte, ktorá zarezenovala v celej krajine a zomkla politickú opozíciu proti komunistickému režimu. Desiatky disidentov skončili na výsluchoch, Václav Havel bol za účasť na demonštráciách odsúdený na 9 mesiacov väzenia.

Čo bol a ako vznikol Palachov týždeň? Aký mal význam pre neskorší vývoj v Československu v roku 1989? Čo nové priniesol pre politickú opozíciu a ako ho vnímali komunisti? Ako sa spomínalo na Jana Palacha v období normalizácie a tesne pred novembrom 1989? Popredný český historik Petr Blažek v prednáške priblíži okolnosti vzniku Palachovho týždňa a v diskusii s Fedorom Blaščákom spoločne objasnia politické dôsledky spomienky na obeť Jána Palacha na neskorší vývoj v Československu roku 1989.

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (1973) pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů. Je aj zástupcom riaditeľa spolku Centrum pro dokumentaci totalitních režimů. V rokoch 1993–1998 absolvoval magisterské štúdium na Univerzite Hradec Králové (učiteľstvo – história a český jazyk a literatúra). V rokoch 1996–2001 absolvoval magisterské studium histórie na Ústave českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V roku 2002 tu obhájil rigoróznu prácu a v roku 2008 dizertačnú prácu. Zaoberá sa československými dejinami, dejinami odboja a opozície proti komunistickému režimu a československo-poľskými vzťahmi. Publikoval viacero historických štúdií, edícií dokumentov a rozhovorov s pamätníkmi. Pôsobil ako odborný poradca pri vzniku radu dokumentárnych (Proces H, Nikomu jsem neublížil, Neznámí hrdinové, Nízká vysoká hra) a hraných (Pouta, Hořící keř) historických filmů. Je autorom či spoluautorom výstav o kráľoch Šumavy, dejinách K-231, Janovi Palachovi, prípadoch sebaupálení vo svete, vzniku Charty 77 a procesu s členmi Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) v roku 1979. Je hlavným autorom webových stránok o Palachovi a webových stránok o dejinách VONS. Je členom redakčnej rady časopisu Securitas Imperii. (zdroj: Wikipedia)

Podujatie sa koná v rámci projektu “Prelomový rok 1968: Československo a Európa”, ktorý bol podporený z programu Európa pre občanov (podprogram: Európska pamäť). Projekt realizujeme v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Palachov týždeň, 1989

Historik Petr Blažek