Kauza hlucháň hôrny

 

Prednáška a diskusia s vedcom Martinom Mikolášom. Sprievodné podujatie k aktuálnej výstave Vedúca skamenelina.

prednáška a diskusia
streda 12. 6. 2019, 18.00 v kaviarni

vstup voľný

Ťažba dreva v prirodzených horských lesoch a pralesoch je jedna z najhorších ekologických katastrof, akú Slovensko zažilo za posledné desiatky rokov. Zmizli obrovské plochy lesov, ktoré boli domovom mnohých vzácnych ohrozených druhov. Karpaty boli vždy považované za najmenej ovplyvnené horské prostredie. To už neplatí a mnohé druhy, vrátane hlucháňa hôrneho, sú na pokraji vyhynutia. Na Slovensku dožíva už len asi 500 až 800 jedincov. Navyše pohoria prestali po masívnych ťažbách spolu komunikovať a posledné zvyšky prirodzených lesov zostali izolované, čím v populáciách hlucháňa dochádza ku genetickým deformáciám. Okrem toho, že pred očami strácame výnimočný živočíšny druh, je tu ešte jeden argument, pre ktorý by malo našu krajinu trápiť, že hlucháň vymiera. V čase klimatickej zmeny potrebujeme prirodzené odolné lesy. A hluchánie lesy také jednoznačne sú, pretože sú kľúčovým prvkom pre stabilitu lesných ekosystémov.

Je kauza, pre ktorú nám hrozí žaloba a pokuty zo strany Európskej komisie, emblematickým príkladom tzv. Šiesteho veľkého vymierania druhov? Oslabuje sa biodiverzita planéty rovnako, ako k tomu dochádza v krehkých monokultúrach, ktoré viac podliehajú logike produktivity, než dlhodobej udržateľnosti?

Martin Mikoláš pochádza zo Žiliny. Študoval na Technickej univerzite vo Zvolene a na Lesníckej fakulte na Transylvánskej univerzite v Brašove, kde sa zaoberal výskumom hlucháňov v rumunských Karpatoch. V súčasnosti pôsobí ako vedecký pracovník na Katedre ekológie lesa na FLD ČZU v Prahe. Od roku 2011 je členom medzinárodného vedeckého tímu, ktorý založil rozsiahlu sieť výskumných plôch v pralesoch strednej, juhovýchodnej Európy. Je spoluzakladateľom a výkonným riaditeľom občianskeho združenia PRALES, ktoré sa snaží chrániť prirodzené lesy.

Foto: Karol Kaliský