Čierne na bielom: Na čo sú nám stereotypy?

 

Čo skúma sociálna psychológia a aký je vzťah medzi stereotypmi, predsudkami a našim správaním? Ako sa reprodukujú predsudky a stereotypy v jazyku a zároveň, ako sa dajú zmierňovať prostredníctvom príbehov?

večer Pavlíny Fichta Čiernej s Barbarou Lášticovou
streda 5. 6. 2019, 18.00 v kaviarni
vstupné dobrovoľné

Čierne na bielom je diskusný a prezentačný večer, v ktorom umelkyňa Pavlína Fichta Čierna predstavuje zaujímavých hostí z oblasti vedy, výskumu a umenia v spojení so širšími sociálnymi a spoločenskými otázkami. V treťom vydaní uvedie sociálnu psychologičku Barbaru Lášticovú, ktorá pôsobí v Slovenskej akadémii vied a na Univerzite Komenského v Bratislave. Okrem diskusie možno budete i súčasťou malého experimentu.

Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (1975) pochádza z Bratislavy. Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a sociálnu psychológiu na Université René Descartes – Paris 5. Od roku 2002 pracuje ako vedecká pracovníčka na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, od roku 2019 je jeho riaditeľkou. Zároveň prednáša politickú psychológiu na FiF UK a Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Vo svojom výskume sa zaujíma o to, ako na predsudky a správanie ľudí voči rôznym menšinám (predovšetkým Rómom a imigrantom) vplýva politický diskurz a čo s tým sociálna veda môže urobiť, napríklad prostredníctvom vzdelávacích intervencií v školách. Medzi jej hlavné pracovné nástroje patria v súčasnosti experimenty a dotazníky, ale aj analýza mediálnych textov a rozhovory. Od roku 2015 vedie výskumný tím, ktorý skúma, ako fungujú rovesnícke príbehy pri zmierňovaní predsudkov. Tiež ju zaujíma, ako si ľudia vytvárajú svoje identity, predovšetkým národnú a európsku.

Barbara Lášticová v diskusii Silná zostava na RTVS

Intervencia na školách