Trivjednom: Rovina / The Level

Trivjednom je zoskupenie troch dizajnérok – Sylvie Jokelovej, Silvie Lovasovej a Ľubice Segečovej, ktoré svoje individuálne aktivity občasne prerušia spoluprácou ako trivjednom. Vyštudovali Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave s rôznym zameraním (šperk, produktový dizajn a grafický dizajn). Ako trivjednom sa sústreďujú na 3d objekty, produkty a priestorové inštalácie.

Galéria Plusmínusnula
Vernisáž v piatok 6. 11. 2015 o 18.00, výstava potrvá do ± 4. 12. 2015

Snažíme sa o dôslednosť. Nemáme predvolené kľúčové slová, ktorými by sa naše realizácie mali riadiť, ale vždy keď sa niečím zaoberáme, robíme to naplno a do dôsledkov. V prípade inštalácie v galérii ± 0,0 sme sa pozreli na stôl ako funkčný objekt, ktorého základom je rovina. Plocha, ktorú považujeme za rovnú pokiaľ ju nepodrobíme meraniu. Takmer vždy je to ± rovina. V našom prípade je to doska stola, vzťahujúca sa k miestu, kde je stôl inštalovaný. Práve “tu a teraz” bude možné dívať sa na rovinu bez odchýlky.

Trivjednom / The Level
We strive for consistency. We do not have any keywords by default that would be followed in our realisations, but whenever we deal with something we do it fully and we make it to the last consequences. In the case of the installation for ± 0,0 Gallery we looked at a table as a functional object which is based on a plain level. The surface to be considered fl at until it is a subject of a measurement. Almost always it is ± plain. In our case it is a table slab related to the place where it is installed. Just “here and now” one can see the level without a deviation.
Trivjednom is a coalition of three designers. Sylvia Jokelová, Silvia Lovasová and Ľubica Segečová at times suspend their individual activities for common cooperation under Trivjednom. They all graduated at Academy of Fine Arts and
Design in Bratislava, with diff erent specialization (studio of jewel, product design and graphic design). As Trivjednom they focus at 3D objects, products and spatial installations.

www.jokelova.sk

www.silvalovasova.sk

www.segecova.sk

image4-887x1024