Café Európa: Kto vyčistí špinavý vzduch na Slovensku?

 

Pozývame do zimnej modlitebne na ďalšiu diskusiu pri káve a koláči – o tom, čo tu smrdí.

diskusia v kaviarni
streda 23. 5. 2018, 17.30
vstup voľný

Budeme sa rozprávať o životnom prostredí a alarmujúcej kvalite ovzdušia na Slovensku. Čo spôsobuje znečistenie vzduchu, ktorý musíme dýchať? Čo s tým robíme, alebo skôr nerobíme?

Diskutovať prídu:
Ladislav Miko, ekológ, bývalý český minister životného prostredia a aktuálny vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Norbet Kurilla, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
Daniel Lešinský, environmentalista, CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Moderuje Pavol Szalai, EURACTIV.sk.

Káva a občerstvenie je na náš účet.

Hlavný organizátor diskusie: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, spoluorganizátor diskusie: Slovak Foreign Policy Association, partner diskusie: Hanns Seidel Stiftung Slowakei – Nadácia Hannsa Seidela Slovensko, mediálni partneri: EURACTIV.sk, Radio_FM a SME

Ladislav Miko od januára tohto roku pôsobí ako vedúci na Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V Európskej komisii pracuje od roku 2005, začínal na generálnom riaditeľstve pre životné prostredie a od roku 2011 bol zástupcom riaditeľa generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľa. V roku 2009 bol ministrom životného prostredia Českej republiky vo Fischerovej vláde, v rokoch 2002 až 2005 bol námestníkom ministra životného prostredia. Vyštudoval všeobecnú a systematickú biológiu a ekológiu na Karlovej univerzite v Prahe, pred rokom 1989 pôsobil desať rokov na Slovenskej akadémii vied, v roku 2009 získal titul docent na Českej zemědělskej univerzite v Prahe.