Interpretačný raj: Dospelácky raj!

Komentovanú návštevu výstavy Jonáša Strouhala sme sa rozhodli limitovať dospelosťou, zrelosťou zúčastnených.

stretnutie na výstave Bistro Affluenza
streda 23. 5. 2018, 18.00, galéria Plusmínusnula
vstup voľný

Budeme sa baviť o tom, ako nahota ľudského tela provokuje, ako vytvára odstup a ostych, ako nás láka, zaskočí, odpudzuje, pohoršuje. Na príkladoch z dejín umenia, filmu alebo reklamy vám vysvetlíme pojmy gýč, populárna, nízka i vysoká konzumná kultúra. Odskúšame si, čo znamená interaktivita umeleckého diela, ako dielo funguje vďaka našej aktívnej účasti i bez nej. Stretneme sa v galérii premenenej na neobyčajné rajské bistro. Vašimi sprievodcami budú umelci Lucia Gašparovičová a Juraj Gábor.

O tom, čo je interpretačný raj, sa dočítate na www.novasynagoga.sk/interpretacny-raj