Kapitalks o vysokom školstve s Vítom Janečkom a Zuzanou Piussi

 

Večer s angažovaným mesačníkom Kapitál bude s uvedením ich septembrového čísla, diskusiou a work-in-progress ukážkou nového dokumentárneho filmu Víta Janečka a Zuzy Piussy o vysokom školstve.

diskusia, krst časopisu, dokumentárny film, afterparty
sobota 15. 9. 2018, 18.00 v zimnej modlitebni – kaviarni
moderuje Matej Sotník, vstup voľný

 

Work in progress ukážka autorského dokumentárneho filmu spojená s diskusiou s autormi filmu. Celovečerný autorský dokument Univerzity a slobody dvojice Piussi / Janeček, ktorý bol realizovaný v priebehu siedmich rokov, reflektuje hlavné problémy svetového aj českého vysokého školstva. Vo filme sa okrem iných objavia lingvista Noam Chomsky, sociológ Frank Furedi, bývalý minister školstva Stanislav Štech, investigatívny novinár Jiří Štický, a tiež zástupcovia študentov. Film reflektuje koncepčný a politický zápas o podobu českého vysokého školstva a je rámcovaný tragikomickou osobnou líniou jedného z autorov filmu – pedagóga FAMU. Téma vysokého školstva sa v posledných dekádach začala vynárať s určitou naliehavosťou: na jednej strane v súvislosti s trhom práce – čoraz viac absolventov ju ťažko hľadá, na druhej strane v súvislosti s financovaním škôl z verejných zdrojov. Celovečerný dokument skúma historické ukotvenie univerzít ako zvláštnych slobodných korporácií v spoločenskom tele nášho kultúrneho okruhu. Zároveň si všíma výzvy, ktorým toto prostredie v súčasnosti čelí – či už sú to vonkajšie tlaky, alebo interné prepady.

Po projekcii a diskusii nasleduje afterparty s DJ Suzanne Zu.