Ako zostať umelcom po skončení školy?

 

Aká je úroveň vzdelávania v oblasti vizuálneho umenia na Slovensku? Ako reaguje akademická príprava na potrebu budovania kariérnych stratégií umelcov? Aké sú kľúčové faktory na to, aby sa absolvent umeleckej školy etabloval ako profesionálny umelec? Aké podporné mechanizmy fungujú pre mladých umelcov? Ako funguje systém galerijnej prevádzky? Prečo galérie neplatia umelcom za výstavy?

kolokvium – diskusia pri okrúhlom stole
piatok 25. 5. 2018, 16.00 – 20.00
vstup voľný

hostia: Tomáš Vaněk, Ilona Németh, Jozef Kovalčík, Peter Tajkov, Viktor Frešo, Jaro Varga, Dalibor Bača
moderuje: Fedor Blaščák 

Slovensko je zem zasľúbená umeleckému vzdelávaniu: existuje tu viac než 70 stredných odborných škôl, ktoré ponúkaju umelecké študijné programy. Umelecké akadémie máme okrem Bratislavy aj v Banskej Bystrici a v Košiciach. Ako sa dá zostať umelcom po skončení školy?