Implausible Works: Sand

 

Za názvom Implausible Works stojí maďarská umelecká dvojica vstupujúca do galérie Plusmínusnula so site-specific projektom. Sand je interaktívna inštalácia, ktorá experimentálnou metódou mapuje vzájomný vzťah človeka – jeho pohybu v priestore a čase. Spolupôsobenie týchto veličín sa postupne zhmotňuje v priestorovej vizualizácii dát.

Galéria Plusmínusnula
Otvorenie výstavy vo štvrtok 17. 8. 2017 o 18.00
Výstava potrvá do 15. 9. 2017 
Implausible Works: Loránd Szécsényi-Nagy a Ágnes Szekeres
Kurátorka: Bea Istvánkó
Výstavu uvádzame v spolupráci s maďarskou asociáciou a galériou FkSE

Východiskom výstavy SAND je vzťah medzi človekom a priestorom v kontexte pohybu a časovosti. Interaktívna inštalácia vytvorená špeciálne pre výstavu v galérii Plusmínusnula reinterpretuje priestor ako stroj, ktorý aktivujú samotní návštevníci. Výstavná miestnosť je vyplnená mriežkou, ktorú ovládajú laserové lúče, jej štruktúra odráža rozmiestnenie senzorov. Na miestach, kde sa lúče pretínajú, sú rozmiestnené dávkovače piesku. Keď návštevník prejde takýmto priesečníkom, aktivuje dávkovač a piesok sa začne sypať. Keď sa pohne k ďalšiemu, proces sa opakuje. Po mesiaci trvania výstavy budú kôpky piesku rôznych veľkosti verným záznamom pohybu návštevníkov. Výstava skupiny Implausible Works je experimentom v oblasti vizualizácie dát uspôsobeným pre konkrétne miesto výstavy, pričom jej médiom je substancia vesmíru, samotný hviezdny prach.

– –

Implausible Works:

Ágnes Szekeres (architektka)
V roku 2015 ukončila štúdiá na Fakulte architektúry Technickej univerzity v Budapešti. V súčasnosti vytvára inštalácie a drobné objekty z dreva a kovu.

Loránd Szécsényi-Nagy (intermediálna tvorba)
V roku 2014 ukončil štúdiá na Fakulte intermédií Maďarskej univerzity výtvarných umení. Zaujíma sa o konštruovanie robotov a interaktívne inštalácie.

Galériu Plusmínusnula vedú Ján Gašparovič a Zlatka Borůvková. Nájdete ju pri hlavnom vstupe do Novej synagógy na Ulici J. M. Hurbana 11. Otváracie hodiny sú v pracovné dni od 12.00 do 17.00 a vstup je voľný. Výstava a aktivity galérie podporuje z verejných zdrojov Fond na podporu umeniu.