Preßburger Klezmer Band: Abrahamson a iní – Balady

V línii svetskej hudby židovskej kultúry zaraďujeme aktuálny program aj v Žiline známej a obľúbenej zostavy. Jej členovia (Ivana Ecetová/sólový spev; Snežana Jović-Werner (Srbsko)/akordeón, sólový spev; Andrej Werner/husle, vokály; Miro Lago/klarinet, vokály; Samo Alexander/kontrabas, sólový spev; Valér Miko/klavír, vokály; Jano Oriško/bicie, perkusie a špeciálny hudobný hosť Juraj Adamuščin/sólový spev) neúnavne prekračujú rámec hudobnej realizácie smerom k zberateľskej a vzdelávacej činnosti, čo ich stavia do pozície nie len tých čo hrajú, spievajú a tancujú, ale tiež tých čo angažovane zhromažďujú a vzdelávajú.

Koncert v Novej synagóge
streda 27. 9. 2017, 19.00 

Ich najnovší projekt židovských balád vychádza zo znovuobjavenia hudobnej tvorby topoľčianskeho rodáka Arie (Aladára) Ben Erez Abrahamsona pôsobiaceho v medzivojnovom období v Bratislave, ku ktorého odkazu sa kapela dostala cez priamy kontakt na jeho dcéru žijúcu v Izraeli (a tiež cez dnes už zosnulú legendu jidiš piesne a poézie pôvodom z Viedne, Beyle Schaechter Gottesman). Odbočka v označení projektu (balady) je myslená skôr ako pomocná referencia na fakt, že pôjde o zhudobnené poetické tvary známych jidiš básnikov (A. Sutzkever, A. Reyzen, M. Rosenfeld a iní) než o „formu“, čo poznáme predovšetkým z hudobnej kultúry Západu. Na koncerte odznejú okrem Abrahamsonových zhudobnených básní a balád spomínanej Beyle Schaechter Gottesman aj balady ďalších autorov, hudobníkov (ako Chava Alberstein, Mordechai Gebirtig) spolu s uspávankami (vig lider) či chasidskými nápevmi.

Pozývame Vás na večer s kolektívom, ktorý na našej scéne úspešne účinkuje už viac ako dvadsať rokov a aj my máme niekoľkonásobne overené, že (slovami M. Shepherda, britského virtuóza a lektora klezmeru) „…spája energiu s vitalitou, ktorá postaví obecenstvo na nohy…“. Aj keď  si možno tento krát menej zatancujete. No o to viac bude príležitosť započúvať sa do špecifickej hudobnej poetiky, ktorá výrazne ovplyvnila aj prostredie Slovenska.

Vstupné 6,00 € / 4,00 € (študenti, dôchodci, …)
Predpredaj vstupeniek na www.tootoot.fm.

www.klezmer.sk