Realistická utópia Veľký Krtíš (RUVK)

 

Novými rezidentami v našom novom rezidenčnom ateliéri a programe Sngg studio budú v apríli a máji 2019 členovia kolektívu RVUK – Šimon Bařák, Martina Růžičková, Kristína Jamrichová, Noemi Purkrábková a Jiří Sirůček.

umelecká rezidencia RUVK v Sngg studio, 1. 4. – 31. 5. 2019, verejné prezentácie 11. 4., 17. 4., 13. 5. a 23. 5. 2019
kurátorka rezidencie: Michaela Pašteková

Realistická utópia Veľký Krtíš je medziodborovou platformou pre výskum, kritickú analýzu, forenznú estetiku, špekulatívne modelovanie a kladenie si designových otázok na vopred vytýčenom území. Konkrétne ide o umelo vybudované banské mesto Veľký Krtíš, ktoré je súčasťou jedného z najchudobnejších regionónov Slovenska, pokiaľ ide o mieru nezamestnanosti a výšku priemernej mzdy. Kolektív RUVK, v ktorom sa stretávajú architektúra, antropológia, video, estetika aj vizuálne umenie skúmajú mesto naprieč viacerými vrstvami, čo formuje aj rozmanité podoby výstupov. V Žiline spracúvajú dáta nazbierané priamo v teréne, dokončujú texty, pracujú na vybudovaní počítačovej webstránky, zhodnocujú informácie z osobných rozhovorov s obyvateľmi Veľkého Krtíša. Napriek tomu, že projekt sa zameriava na jedno konkrétne mesto,  jeho metodologické postupy otvárajú aj širšie koncipovanú diskusiu o tom, akými nástrojmi dokážu umelci vstupovať do mestských politík, v akých bodoch sa pretína umelecký a napríklad antropologický výskum.

“V RUVK nám ide o dizajn takého emancipačného modelu budúcnosti mesta a jeho obyvateľov, ktorý by bol práve alternatívou k hľadaniu prchavých životných istôt v hmote zahraničného investora, v prekarizovanej práci či k úplnej neschopnosti uplatniť sa na trhu práce a bývania, ktorú zaznamenávame u viacerých neprivilegovaných skupín žijúcich v lokalite (sociálne a ekonomicky najohrozenejšími sú nezamestnaní, rómske obyvateľstvo, matky samoživiteľky, dôchodcovia a ďalší),” spresňujú členovia a členky platformy.

verejné prezentácie:

štvrtok 11. 4. 2019, 19.00
Interpretačný raj s etnologičkou Krístínou Jamrichovou
Ťažba vo Veľkom Krtíši obnovená. Kde je ale Veľký Krtíš a kto tam dnes žije? Budeme hovoriť o tvorivosti jej povolania, o tom ako sa k tomuto projektu dostala, aké sú jej profesné východiská, aké výskumné a poznávacie metódy si pre toto mesto zvolila a koľko času potrebuje, aby mohla sformulovať prvú realistickú utópiu. Ale tiež o tom, koho sa jej výskum najviac dotýka a komu je vo finále adresovaný. V mene spojenia umenia a etnológie vás bude sprevádzať výtvarník Juraj Gábor.

streda 17. 4. 2019, 19.00
Open Sngg studio: prezentácia a stretnutie s umelcami RUVK
Prezentácia a diskusia o umeleckej rezidencii a projekte Realistická utópia Veľký Krtíš (RUVK), v rámci ktorého chcú prepísať politickú geografiu jedného z najchudobnejších regiónov Slovenska. V Žiline členovia skupiny spracúvajú získané dáta, pripravovujú spôsoby ich prezentácie a dokončujú textové výstupy. A viac vám o tom povedia osobne a naživo.

pondelok 13. 5. 2019, 19.00 
Open Sngg studio: druhé stretnutie a prezentácia výstupov RUVK
Počas aprílového stretnutia sme sa rozprávali najmä o motivácii vzniku projektu RUVK, jeho hlavných cieľoch a predstavili sme si niektoré čiastkové výstupy. Májové nahliadnutie do štúdia bude v tejto diskusii pokračovať a spoločne s grafickým dizajnérom Šimonom Bařákom si predstavíme najmä pripravovanú webovú stránku k projektu a premietneme ukážky z video-eseje, ktorá bude takisto jedným z RUVK výstupov. Pozveme vás aj na finálnu prezentáciu projektu, ktorá prebehne v júni priamo vo Veľkom Krtíši.

štvrtok 23. 5. 2019, 19.00
Interpretačný raj: Akú architektúru potrebuje a o akej sníva Veľký Krtíš?

O svojej práci v platforme RUVK nám v Sngg studiu porozpráva architekt Ondřej Vaňek. Čo najviac zaujme architekta pri návšteve Veľkého Krtíša? Aké plány a vízie Ondřej Krtíšu ponúka? Ktoré z nich je možné zrealizovať, a ktoré z nich zostávajú už na začiatku neuskutočniteľným snom? Aký význam v súčasnosti zohrávajú utopické koncepcie pre rozvoj miest? Plánovať a meniť miesto strategicky alebo takticky? V mene spojenia umenia a architektúry vás v dialógu s našim hosťom bude sprevádzať výtvarník Juraj Gábor.

– –

Sngg studio je v prístavbe pri hlavnom vstupe do Novej synagógy, v ktorom donedávna sídlila galéria Plusmínusnula. Sngg je celoročný umelecký rezidenčný program s cieľom pozývať do Žiliny vizuálnych umelcov a umelkyne, ale aj hudobníkov, dizajnérov, performatívnych umelcov či kurátorov, ktorí dostanú priestor pre rozvíjanie vlastných umeleckých a kurátorských projektov.