Vrba Wetzler Memorial 2/2017 s koncertom Animal K (FR)

 

Slávnostné ukončenie druhého tohtoročného pešieho pochodu z Osvienčimu do Žiliny po stopách hrdinov, rozprávanie účastníkov a pamätníkov a koncert židovských piesní francúzskeho dua Animal K.

Sobota 12. 8. 2017
Privítanie účastníkov pochodu VWM a diskusná časť – 18.00
Koncert francúzskeho dua Animal K – 20.00
Vstup voľný

Vrba Wetzler Memorial je spoločné dielo širokej komunity aktívnych občanov inšpirované víziou Fedora Gála. Pochod ľudí, ktorí myslia, cítia a nechcú byť len pasívnymi svedkami. Stotridsať kilometrov pešo po stopách Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera a ich úteku z Osvienčimu do Žiliny je týždňom fyzického nasadenia, spoločných diskusií aj osamelých meditácií a končí tradične slávnostným záverom v Novej synagóge. Štvrtý ročník akcie sa rozrástol natoľko, že pochody sú dva – prvý bol v júli a druhý v auguste.

www.vrbawetzler.eu

Program slávnostného záveru VWM:

18.00
Pozdravy Pavla Frankla, predsedu ŽNO v Žiline a Fedora Gála

18.15
Vystúpenie pamätníčky Dr. Gertrud Friedmann, sesternice Ety
Wetzlerovej, ktorá svojich 15 rokoch nosila Vrbovi a Wetzlerovi jedlo do
starobinca na Hollého ulici v Žiline, kde písali správu o tom, čo sa v skutočnosti deje v pracovnom tábore Auschwitz Birkenau

18.30
Rozhovory s vybranými účastníkmi pochodu VWM 2/2017, moderuje Radek Hejret

20.00
Koncert Animal K

Animal K je spoločným projektom francúzskych hudobníčok Marie-Suzanne de Loye’s hrajúcou na viole da gamba, historickom nástroji pripomínajúcom violončelo, a vokalistky Violaine Lochu. Vychádzajú z repertoáru židovskej hudby strednej Európy a Stredozemia. S rešpektom a slobodou spájajú tieto silné melódie s experimentálnymi a lyrickými zvukmi. Voľná improvizácia je základným kameňom tohto hudobného skúmania. Snažia sa rozozvučať intenzívnu prítomnosť jidiš a židovsko-španielskej piesne.

www.violainelochu.fr/animalK

Foto Animal K: Alain Amet