Jan Kulka: Pramietačka

 

Pramietačka je špeciálny premietací aparát stvorený na to, aby prakticky testoval a preskúmaval oblasti filmu, ktoré boli doteraz technicky, a možno aj mentálne, nedostupné. Je schopná premietať všetky klasické filmové formáty, ale tiež široké spektrum ďalších materiálov – obväzy, lepiacu pásku, krajky, bublinkovú fóliu, pokladničné pásky a pod.

projekcia – audiovizuálna performance
piatok 15. 6. 2018, 19.00 – galéria Plusmínusnula
vstup voľný

Jan Kulka (1985) je absolvent strihovej skladby na FAMU. Je autorom pra-kinematografických aparátov, zariadení odkazujúcich na pôvod a súčasný stav kinematografie – umenia artikulácie svetla v čase a priestore. Pramietačka sa stáva autorovým manifestom samotnej kinematografie, v ktorej sú štandardizované, zabudnuté či slepé vývojové línie filmu znovu artikulované skrz jeden stroj.

Predfilm (cca 20 min., flicker film, štúdia fenoménu blikajúceho svetla) Abstraktný film skúmajúci javy spojené s rýchlym striedaním svetla a tmy. Využíva rytmické štruktúry a frekvencie, intenzitu, interferenciu, farebnosť a ich vzájomné kombinácie, ktoré Pramietačka umožňuje premietať.

Prípravné cvičenia (cca 25 min., foundfootage film). Štúdia vzniku a rozpadu ilúzie pohybu a možností živej animácie filmového pásu na spôsob „kopírovacích filmov“.