Prehliadka synagógy, tlačovka a stretnutie Rady pre obnovu pred štartom reštaurovania

Pozývame vás na prehliadku synagógy (otvorenú pre širokú verejnosť) s architektom Martinom Jančokom a koordinátorom rekonštrukcie Marekom Adamovom, ktorá oficiálne odštartuje projekt “Reštaurovanie Novej synagógy/kunsthalle Žilina” podporený grantom EHP (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a štátnym rozpočtom SR. Po prehliadke bude nasledovať krátka tlačová konferencia, na ktorej sa rovnako ako na prehliadke zúčastní aj nórska veľvyslankyňa na Slovensku Inga Magistad a tiež zástupca spoločnosti KIA Motors Slovakia, ktorá prispela na spolufinancovanie nórskeho grantu.

Prehliadka synagógy, na ktorej predstavíme okrem doterajších aj finálny návrh architektúry rekonštrukcie synagógy, sa uskutoční v piatok 30. 1. 2015 o 11.00, nasledovať bude krátka tlačová konferencia o 12.00. Obe doobedné akcie budú priamo v Novej synagóge, resp. v infocentre-galérii Plusmínusnula pri hlavnom vstupe do synagógy.

Následný program od 14.00 na Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline je určený len pre odbornú verejnosť a je stretnutím Rady pre obnovu Behrensovej synagógy, ktorú tvoria Henrieta Moravčíková (Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV Bratislava), Matúš Dulla (FA ČVUT Praha), Iveta Černá (Vila Tugendhat Brno), Ján Krcho (FU TU Košice), Miloš Dudáš (KPÚ Žilina) a Pavel Frankl (ŽNO Žilina). Rade, ktorá dohliada a metodicky usmerňuje naše kroky na rekonštrukcii, predstavíme doterajšie práce na obnove pamiatky a diskutovať budeme o pokračovaní, najmä o reštaurovaní omietok a povrchov v interiéri aj exteriéri synagógy, ktoré budú financované práve zo získaného grantu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu.

V prípade záujmu o účasť alebo ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať emailom na info@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0907137145.

restaurujeme_EHP_grant