Debris Company: Glitch / online

 

V marci sme v hlavnom priestore Synagógy umiestnili objekt Alexa Zelinu, ktorý je scénografickou súčasťou predstavenia Debris Company Glitch. Mal byť sprístupnený ako samostatná výtvarná inštalácia dva týždne pred uvedením predstavenia.

Je paradoxom, že práve projekt, ktorý odkazuje na chyby ľudstva (waiting for error – na Glitch-i je uväznených veľa ľudí s otáznou budúcnosťou a ešte pochybnejšou minulosťou), bol už pár dní po inštalácii uväznený a nebolo ho možné vidieť kvôli celosvetovej pandémii a následnej karanténe, rovnako ako sme nemohli uviesť ani predstavenie.

 

vizuálna a pohybová performance 
online video stream na Youtube
streda 22. 4. 2020, 20.00
podporiť nás môžete dobrovoľným virtuálnym vstupným na tootoot.fm

Napriek všetkým obmedzeniam, no zároveň v súlade s nimi, sme sa predstavenie rozhodli v Synagóge odohrať a sprostredkovať Vám ho online ako video stream. Vďaka technickým možnostiam, adaptabilite umelcov a novým spoluprácam v rámci projektu, sa predstavenie uskutoční a nasnímazo statickej aj pohyblivej kamery, ktoré vám sprostredkujú čo najautentickejši zážitok. Glitch bude, ale musíte naň pozerať v čase uvedenia – na rozdiel od iných streamov a online akcií, videozáznam nezostane dostupný online a zmaže sa po premiére. Divadlo je živá akcia, tu a teraz. 

Glitch (waiting for error) je pohybovo-výtvarnou esejou o súčasnom bezcieľnom putovaní ľudstva, zrkadlom omylov človeka, ktorý sa neustále a cyklicky ocitá v začarovanom kruhu hriechov. Výtvarno-akusticko-performatívna inštalácia v pohybovej metafore reflektuje krízu súčasného človeka a sveta. V podobe alegorického mystéria a kontrastu každodennosti vytvára kontradikciu a zároveň jednotu pozemského a transcendentálneho rozmeru vesmíru, čím tak završuje dvojročný projekt Trilogy (Wow!, Únos Európy, Jób).

Koncept: Jozef Vlk, Alex Zelina
Choreografia: Stanislava Vlčeková
Réžia, hudba: Jozef Vlk
Dramaturgia: Dáša Čiripová
Výtvarné riešenie: Alex Zelina
Technická realizácia: Jozef Čabo, Ján Ptačin
Technická spolupráca: Gábor Szücz, Matúš Kobolka
Kostým, masky: Andrea Pojezdálová
Svetelný dizajn: Jozef Čabo
Produkcia: Martina Širáňová
Účinkujú: Stanislava Vlčeková
Koprodukcia: Divadlo Pôtoň, Bátovce

Kamera a strih video streamu predstavenia 22. 4. 2020: Marek Moučka