Životné prostredie miest: Zelené mesto, zdravé mesto = udržateľné mesto

 

9. ročník Konferencie o mestskom životnom prostredí je organizovaný v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky s cieľom podporiť úsilie miest cielené na kvalitu životného prostredia a rešpektovanie princípov udržateľného rozvoja.

konferencia Slovenskej agentúry životného prostredia
utorok 2. 10. 2018, 9.00 – 16.00
vstup voľný

Nosnými témami sú mestské politiky a ich uplatňovanie pri rozvoji miest. Konferencia je určená primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a špecializovanej štátnej správy, urbánnym expertom, odborným a vedeckým pracovníkom, ktorí sa zaoberajú tvorbou mestského prostredia, členom občianskych iniciatív aj širokej verejnosti.

V celodennom programe prednášok a prezentácií sa bude hovoriť o environmentálnych stratégiách, smart cities, humánnej geografii, stavbách inšpirovaných prírodou, opatreniach na zmiernenie dopadu klimatických zmien v mestskom prostredí, znečistení ovzdušia, vplyvoch životného prostredia na verejné zdravie, svetelnom znečistení a revitalizácii území s environmentálnymi záťažami.

Kompletný program nájdete na www.sazp.sk.