Interpretačný raj: Premenlivý pôvod Jánosa Brücknera

 

Stretnutie s Jurajom Gáborom na výstave Jánosa Brucknera v galérii Plusmínusnula.

lektorské stretnutie na výstave
streda 3. 10. 2018, 18.00, galéria Plusmínusnula
vstup voľný

Ako radi a s akým záujmom sa vŕtame v rodinnej histórii? Ako ľahko sa nám pátra po vytesnených zlyhaniach našich predkov? Ako nám naše životy a spoločenské pomery približuje  výtvarné umenie?

To všetko sa dozvieme vďaka výstave, ktorú vytvoril umelec János Brückner. Prostredníctvom emocionálneho realizmu v nej skladá príbeh podľa zdedených rodinných indícií. Svojim dielom nás pútavo motivuje k činnosti, pri ktorej sa stávame detektívmi a tvorcami vlastnej, práve dedenej minulosti.

Výstavným labyrintom vás prevedie Juraj Gábor. Viac o tom, čo sú jeho Interpretačné raje sa dočítate na www.novasynagoga.sk/interpretacny-raj.

János Bruckner na svojej výstave Premenlivý pôvod, foto Orsi Varga.