Juraj Horňák: MestoCity Žilina

 

V októbri u nás v Sngg studio pokračuje vo svojej dvojmesačnej rezidencii architekt Juraj Horňák so svojím projektom MestoCity. V ňom upozorňuje na zanedbané či nevyužité miesta v mestách a súčasne inšpiruje obyvateľov k väčšej všímavosti a budovaniu vzťahu k verejnému priestoru. Pomocou tzv. Ružového rámu zachytáva nápady a vízie ľudí na konkrétnych priestranstvách a následne ich transformuje do virtuálnej podoby a vizualizuje cez rozšírenú realitu. Prostredníctvom tohto procesu a nahromadením jednotlivých dát kreuje akúsi alternatívnu vrstvu mesta, ktorá prepája svet architektov a nearchitektov. Mesto môže získať inšpirácie od občanov – užívateľov a v ideálnom prípade s nimi v budúcnosti aj aktívne pracovať.  

prezentácia rezidenčného projektu vo verejnom priestore
streda 16. 10. 2019, 19.30
vstup voľný

Mladý architekt Juraj Horňák začal so svojím projektom MestoCity v Bratislave, na jeseň metódu “ružového rámiku” aplikuje v Žiline. “Výsledkom tentokrát nemá byť iba virtuálna vrstva, ale aj fyzická reprezentácia celého procesu. Dočasná inštalácia alebo intervencia, ktorá v sebe zhmotňuje potenciál daného miesta. Totem ako odpoveď na prebiehajúci mestský rituál oživujúci verejný priestor mesta.”

V prezentácii po mesiaci a pol pobytu v Žiline nám ukáže konkrétne výsledky rezidencie, čo všetko tu vytvoril, aké nevyužité miesta objavil a aké nápady na ich oživenie priniesli Žilinčania.

Sledovať Jurajove počínanie v meste môžete na FB stránke MestoCity: “Ako vykosený znak signalizoval, čoskoro prišla aktivita. Prišla vo forme mojej prvej inštalácie vo verejnom priestore v Žiline s názvom Obed. Nazval som to situačná inštalácia, lebo vznikla iba na krátky čas a okolo konkrétnej situácie. Predtým, ako začnem s komplexnejšími a experimentálnejšími zásahmi, rozhodol som sa začať s jednoduchou a veľmi očividnou aktivitou: jedenie spolu. Priniesť 11 ľudí do kruhu a naobedovať sa spolu vo verejnom priestore naozaj vytvorí dočasnú atmosféru, dočasný priestor. Mali sme tekvicové rizoto a mrkvovú štavu.” 

– –

Pred Jurajovou prezentáciou o 18.00 sa uskutoční prezentácia a diskusia Rozumieť reči dát v cykle Pavlíny Fichta Čiernej Čierne na bielom. Manželia Juraja a Barbora Kapasní sú odborníci na analýzu dát a kvôli téme práce s dátami sme ich s Jurajom spojili do jedného večera, hoci oni pracujú s obrovskými dátami. So svojou firmou Knoyd pomáhajú malým aj veľkým firmám analyzovať big data, s ktorými si samy nevedia dať rady a na základe týchto analýz robiť lepšie rozhodnutia.