Tomáš Rybár: NO EXIT

 

Hlavný priestor Synagógy obsadil v rámci aprílovej Umeleckej karantény grafik a dizajnér Tomáš Rybár. Jeho kreslenie za zatvorenými dverami uvidíte na záver v podobe virtuálnej veľkoplošnej maľby na online streame.

umelecký rezidenčný projekt
4. 4. – 19. 4. 2020
prezentácia – online video v stredu 15. 4. 2020, 20.00 alebo následne v archíve na Youtube
podporiť nás môžete dobrovoľným virtuálnym vstupným na tootoot.fm

Tomáš Rybár pracuje počas svojej dvojtýždňovej rezidencie priamo v našich výstavných priestoroch. Vytvára pohyblivé digitálne kresby, ktoré premieta na steny priestoru a postupne ich dopĺňa formátmi nesúcimi analógovú kresbu ako súčasť kompozície. V stredu po Veľkej noci večer vám priblíži svoj proces tvorby aj hotové dielo prostredníctvom live streamu zo Synagógy. Dielo bude výsledkom live animácie a zozbieraného video footage vzniknutého napríklad kombináciou screenrecords a videozáznamov priestoru.

“Počas svojej rezidencie chcem skúmať priestor a plochy hlavnej haly Novej synagógy. Výsledkom bude pohyblivá digitálna maľba s presahmi v hmotnej realite. Budem zisťovať, kam až môže zájsť kresba, keď ju budem voľne nasledovať a celý proces  zaznamenávať. Kresliť bez fyzických limitov, pevného formátu, bez jasne danej plochy, keď určujúci bude aktuálny moment kreslenia, nie vopred navrhnuté skice. 

Celkom novou výzvou bude schopnosť a spôsob ako vydržať sám so sebou. Ako byť produktívny vo chvíli, kedy človeka pochybnosti nahlodávajú viac ako inokedy. Priestor Sngg poskytuje pokojné zázemie, ale mení sa jeho účel verejného priestoru, prestáva byť miestom kam sa na dielo chodia pozerať diváci. Namiesto toho tu autor zostáva sám s vlastným predsavzatím tvoriť a postupne si buduje svoj obvyklý azyl. Dotváranie kulís, prípadne možno aj virtuálnej spoločnosti s ktorou sa dá žiť.

Voľným zdrojom inšpirácie je v tomto projekte dráma Jean-Paul Sartra: S vylúčením verejnosti. Emočný stav pekla v pasci uzavretého priestoru reflektuje súčasný spoločenský status izolácie pred neviditeľnou hrozbou COVID-19.”

Tomášove portfólio nájdete na www.behance.net/sicknico.

Tomáš Rybár na Pecha Kucha Night na Stanici, 26. 12. 2019