Dana Tomečková: Dočasná hmota

 

Dana Tomečková začala svoju rezidenciu v Sngg studio v marci 2020 a po nástupe koronavírusu sa presťahovala späť k rodine a do svojho ateliéru v Bratislave. Do Žiliny sa vrátila teraz v septembri a pozýva vás na návštevu štúdia, kde priblíži svoju tvorbu. Súčasne sa bude podávať sobotný olovrant.

prezentáciu umeleckej rezidencie v Sngg studio
sobota 26. 9. 2020 + streda 30. 9. 2020, 15.00 – 19.00

Dana si počas rezidencie všíma čas prostredníctvom materiálu – jeho plynutie, ohraničenie, koniec a koniec konca. Miznú veci okolo nás alebo sa vždy “len” menia? Ostáva tu všetko? Vo svojej práci sa autorka opakovane vracia k téme dočasnosti – cez krehkosť, premenlivosť a nestabilnosť. Všíma si ju cez objekty a ich materialitu, ale aj cez vnímanie priestoru a jeho povahu. Svoje skúmanie aktuálne zaznamenáva v textoch, kresbách a materiálových skiciach, ktoré vychádzajú z malých každodenných pozorovaní a dialógu s kozmológom Atom Karakçim.

“S Atom sme spolu počas jedného roka v Osle zdieľali kuchyňu na internáte a záujem o vesmír. Naše priateľstvo sa tak začalo cez niečo, čo voláme Cosmo Sunday. Cez víkend som pripravila raňajky a pýtala sa – veľmi jednoducho, nepoučene, ale odhodlane – o tom, či naozaj existuje prázdno alebo je priestor vždy plný? Končí pohár, z ktorého pijem, svojou hranou?”

Príďte sa opýtať Dany na olovrante v neformálom duchu. Bude to dopriatie si spoločného času i priestoru, hľadanie právd, pokiaľ ich dovidíme, prepájanie umenia a vedy, malých vecí “vo vzduchu” a veľkých “tam vonku”, ktoré stoja tak blízko pri sebe.

Online rozhovor kurátorky rezidencie Simony Gottierovej s Dankou Tomečkovou počas koronakrízy, ktorý bol v stredu 29. 4. 2020, nájdete v archíve na na našom Youtube a nebude na škodu si ho pozrieť ešte pred týmto stretnutím. Viac o Dankinej rezidencii nájdete na https://www.danatomeckova.com/temporary-matter.

Ata Karakçı (1980, Ödemiş) je držiteľom doktorátu z fyziky so špecializáciou na kozmológiu. Jeho výskumné záujmy zahŕňajú kozmológiu pred Veľkým treskom, povahu časopriestoru, multiverzum a základy kvantovej mechaniky. Žije a pracuje v nórskom Osle.

Dana Tomečková (*1986, Bratislava) vyštudovala v ateliéri S+M+L_XL kov a šperk (prof. Karol Weisslechner) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Štúdium v ňom prehĺbila ročným pobytom na Národnej akadémii umení v Osle. Dana pracuje primárne s objektom, inštaláciou či povahou miesta, vytvára efemérne situácie, ktoré sa dajú ťažko zachytiť, ale ľahko pocítiť, vníma priestor a jeho vzťah k telu. V centre jej umeleckej stratégie sa nachádza fascinácia nestabilným charakterom reality, jej neuchopiteľnosť. Autorkinou reakciou na ňu je vytrvalosť a pomalosť. Zámerne potlačuje absolútnu kontrolu nad materiálom a procesom tvorby diela.

“V mojej tvorbe sa opakovane vraciam k téme dočasnosti – cez krehkosť, premenlivosť a nestabilnosť. Všímam si ju cez objekty a ich materialitu, ale aj samotný priestor a jeho povahu. Snažím sa byť si vedomá jeho váhy a pnutia. Ako keď niekto povie: Niečo je vo vzduchu.” 

Dana Tomečková