Prvá podpora

Peniaze na začiatok rekonštrukcie samozrejme nemáme. Na štrukturálne fondy z EÚ nedosiahneme. Nórske fondy pôjdu skôr na staršie pamiatky v havarijnom stave.

V marci 2011 sme podali prvú žiadosť do programu Ministerstva kultúry SR “Obnovme si svoj dom” a získali prvý grant na začiatok – architektonicko-historický pamiatkový výskum, príprava projektová štúdia rekonštrukcie. Malým grantom nás podporila aj Nadácia Advance Investments. Ľudia z tímu projektu pracujú bez nároku na honorár, aj projektanti podporujú projekt tak, že pracujú za minimálne náklady alebo celkom zadarmo. Hodnota každého získaného grantu alebo sponzorskej podpory sa tak zdvojnásobuje.

Okrem stavebného povolenia nás čaká dôležitá úloha – vypratanie budovy, odstránenie nepôvodného interiéru, riešenie menších havarijných opráv. Z pohľadu financovania projektu sa nám zdá ideálnym spojenie verejných zdrojov so súkromným kapitálom. Okrem prípravy novej žiadosti na Ministerstvo kultúry SR na rok 2012 a snahy uchádzať sa o Nórske fondy, oslovujeme možných sponzorov a mecénov. Najskôr ideme za tými, ktorých poznáme, o ktorých vieme, že pre nich filantropia a investícia do kultúrnych hodnôt nie sú prázdne slová. Veríme, že sa to podarí. Firmy so širšími spoločenskými záujmami predsa existujú. Držte nám palce a ak viete pomôcť, pomôžte.

synagoga_stare_foto