Nová prax? K okolnostiam a procesu obnovy Novej synagógy v Žiline.

 

Rekonštrukcia Novej synagógy je na konci. Teda aspoň tá podstatná časť reštaurovania financová vďaka podpore nórskych fondov, na množstve ďalších vecí budeme ďalej pracovať. Preto nám koniec apríla prišiel ako ideálny čas zorganizovať odborné kolokvium, na ktorom prediskutujeme kľúčové otázky, zrhnieme skúsenosti z nášho procesu a kriticky zhodnotíme celý proces obnovy aj jeho výsledky.

 

piatok 28. 4. 2017
tlačová konferencia 10.00
odborné kolokvium 11.00 – 15.00
komentovaná prehliadka rekonštrukcie pre verejnosť 16.00
Nie je cieľom hľadať za každú cenu chyby, ale ani sa vychvaľovať. Niečo sme dokázali a teraz je čas zachytiť a pomenovať skúsenosti a poučenie do budúcnosti pre ostatných, ktorí budú realizovať podobný projekt. Účastníkmi kolokvia budú členovia našej Rady pre obnovu a ďalší pozvaní architekti, historici architektúry, reštaurátori. A samozrejme členovia nášho tímu. Kolokvium je uzavretou odbornou akciou, ak sa chcete zúčastniť, prihláste sa vopred.
Na záver o 16.00 bude nasledovať aj akcia určená širokej verejnosti – komentovaná prehliadka Novej synagógy vedená architektom Martinom Jančokom, historikom Petrom Szalayom a ďalšími z nášho tímu. Formálna aj neformálna bodka za projektom, ktorý podporili Granty EHP (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko).
Vstup je voľný.

tabula_norske_fondy_2016