Od betónovania k umeniu

 

S blížiacim sa dokončením rekonštrukcie Novej synagógy sa takisto blíži čas, kedy sa z pomocnej pracovnej sily zmeníme na kurátorov, organizátorov, produkčných, PR a ďalšie povolania, kvôli ktorým sme Synagógu celých šesť rokov rekonštruovali. Otvárame (“Ďalšie otvorenie už nebudeme robiť”) 12. mája 2017, kedy naživo spievame vyše 2800 mien ľudí, ktorí nám pomohli s rekonštrukciou (a sú nesmrteľní), poznačte si dátum tejto udalosti.

Aké výstavy a projekty pripravujeme potom na zvyšok roku 2017? Reflexia Behrensovej tvorby a modernizmu, kabalisticko-algoritmická intervencia Milana Guštara a zaoberanie sa online verejným priestorom a jeho limitmi. To všetko najmä vďaka podpore Fondu na podporu umenia a Goetheho inštitútu v Bratislave.

Výstavy

Prvý výstavný projekt sme sa rozhodli venovať priestoru ako takému a jeho architektovi. Predtým, ako Synagógu otvoríme externým dielam, nápadom, experimentom, chceme sa zaoberať ňou samotnou. Cieľom Pracovnej výstavy (máj-júl 2017) ale nie je vytvárať deskriptívnu či oslavnú víziu veľkého diela veľkého architekta v malom meste. Ivana Rumanová, ktorá projekt pripravuje, oslovila súčasných umelcov, architektov, teoretikov zo Slovenska aj zahraničia (Peter Szalay, Jakub Kopec, Martin Jančok, Katarina Burin, Markus Miessen, Magda Stanová, Martin Zaiček, Martin Piaček, Matúš Kobolka), aby kriticky reflektovali Behrensovu tvorbu a jeho žilinský monument. V širšom zmysle sa v projekte pokúsime konfrontovať modernistické vízie a súčasné zneistenie: Ideu nezastaviteľného ľudského pokroku a predtuchu, že človek prestáva byť určujúcim merítkom vecí. Unikátnym priestorom Novej synagógy sa chceme zaoberať z architektonického, historického, estetického, politického, ale aj inštitucionálneho hľadiska. Počas mája sa uskutočnia rezidencie prizvaných umelcov, teoretikov, architektov a finálna prezentácia ich výstupov prebehne v prvej polovici júna.

V lete Synagógu ovládnu matematické kombinácie tónov a kabalistické počty v podaní otca českého algoritmického umenia Milana Guštara. Jeho výstavu ste mohli vidieť v galérii Plusmínusnula už na začiatku minulého leta. Po prvej spolupráci sme v Guštarovi objavili umelca, ktorý nielen zvládne náš priestor, ale doň svojimi monumentálnymi zvukovými dielami a hlavne monumentálnymi myšlienkami vyslovene patrí. V sérii akcií pripravených v Novej synagóge na rok 2017 to bude očista priestoru v podobe silného umeleckého gesta, ukotveného v židovskej mystike. Guštarova výstava bude tiež malým návratom našej bývalej kolegyne, kurátorky Kataríny Gatialovej.

Na jeseň (október-december 2017) budeme v spolupráci s Goetheho inštitútom hosťovať výstavu z nemeckého Centra pre umenie a médiá ZKM venovanú téme demokracie v post-digitálnej ére. Čo znamená verejný priestor v čase data-miningov, elektronického dohľadu a cenzúry, algoritmickej pre-selekcie informácií? Okrem vystavujúcich umelcov z medzinárodnej scény (Marc Lee, James Bridle, Alexander Lehman, Eric Mátrai a ďalší) sme k reflexii témy prizvali slovenských a českých autorov (Handa Gote, Kolektiv, Terezie Lokšová). Súčasťou podujatia budú workshopy zamerané na prevenciu kyberšikany a rozvoj digitálnej gramotnosti.

Poslednou výstavou tohto roku bude celkom na záver kurátorský projekt Daniela Grúňa, o ktorom vám napíšeme viac, keď budeme vedieť.

Súčasťou programu výstav je už tretí rok program galérie Plusmínusnula, ktorej šéfujú kurátori Ján Gašparovič a Zlatka Borůvková a viac o nej sa dozviete na www.plusminusnula.sk. Z plánovaných desatich projektov mladých vizuálnych umelcov sú za nami už výstavy Mateja Al-Aliho a výstup z workshopu, ktorý so študentami VŠVU viedli Jaroslav Kyša a Lucia Gašparovičová. Zo Slovákov sú ďalej v pláne tohto roku výstavy Františka Demetera, Anetty Mony Chişa a Lucie Tkáčovej, združenia APART (Sit, Kozerawski, Žabkay, Janeček), zo zahraničia predstavíme Ramona Fellera (CH), kurátorský projekt Terezy Jindrovej a Jany Bernátovej (CZ), Noru-Swantje Almes (DE) a jedna výstava vznikne v spolupráci s maďarskou asociáciou FKSE, ktorá vyberie súčasného autora, ktorý ešte nebol na Slovensku prezentovaný.

V spolupráci s grafickým dizajnérom Petrom Liškom a architektom Martinom Jančokom robíme aj na malej permanentnej expozície o histórii pamiatky, modernej architektúre v Žiline a židovskej kultúre, ktorej je Synagóga tiež prirodzeným displejom.

Ďalšie aktivity

Okrem vizuálneho umenia a výstav bude Synagóga pravidelne priestorom aj pre ďalšie umelecké eventy, projekty aj komunitný kultúrny život. Mnohé z nasledujúcich akcií sme si už vyskúšali počas rekonštrukcie, niektoré prenášame zo Stanice Žilina-Záriečie, kde sa už nevieme s programom zmestiť, ale pribudnú aj novinky.

Hudobný program pripravuje a koordinuje najmä Kamil Mihalov. Séria koncertov vážnej hudby začne od leta alebo jesene, do Synagógy prenášame zo Stanice aj biele krídlo. Pravidelne sa teda budeme stretávať so známymi aj menej známymi zoskupeniami či sólistami. Od experimentu až po klasiku. Od syntetizátorov po klavírne recitály. Bude aj dobrý pop.

Ďalej budeme hostiť festivaly (Fest Anča, KioSK, Žilinský literárny festival), malé trhy, ďalšie koncerty a akcie iných organizátorov, zo Stanice postupne presunieme aj program diskusií a niektorých prednášok na aktuálne kultúrne, spoločenské a politické témy (Fedor Blaščák).

Všetky aktivity, ktoré robíme, najmä výstavy, sú prepojené aj so vzdelávacím programom pre deti, mladých ľudí i dospelých (Hana Hudcovičová Lukšů).

V roku 2017 teda končíme s prácou na rekonštrukcii a začíname naplno pracovať na umení a kultúre, ktorá rekonštruovanému priestoru vdýchne nový život. Budeme dúfať, že spolu s vami vytvoríme priestor, ktorý bude nekompromisne reflexívny, ale zároveň v ňom budete mať chuť len tak sa zastaviť a pobudnúť. A to bez ohľadu na to, či sa zaujímate o súčasné umenie, alebo nie.

Výstavy a kultúrny program v Synagóge v roku 2017 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, vybrané aktivity a spoluprácu s nemeckými autormi Goetheho inštitút v Bratislave.

Foto: Samčo, brat dážďoviek