Študenti FU TUKE: Linka

 

Linka v galérii Plusmínusnula nie je ani kuchynská ani autobusová a ani tá na oči.

galéria Plusmínusnula
vernisáž vo štvrtok 22. 3. 2018 o 18.00
výstava potrvá do ± 27. 4. 2018
otvorené v pracovné dni 12.00 – 17.00

Linka je téma a názov workshopu študentov Katedry výtvarných umení a intermédií z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. V Galérii Plusmínusnula strávia intenzívny tvorivý týždeň, aby pod vedením Svetlany Fialovej a Borisa Sirku reagovali na zadanie, získali novú skúsenosť, prelinkovali sa navzájom a vytvorili spoločnú výstavu.

Workshop je zameraný na líniu a jej uchopenie v mysli umelca, na papieri a v priestore. Študenti sa budú sústrediť na moment, kedy sa línia zhmotňuje, a z myšlienky sa dostáva do fyzického priestoru okolo nás – od abstraktného a nekonkrétneho sa transformuje do konkrétnej vizuálnej podoby.

Mladí autori budú v galerijnom zázemí pracovať s líniou priestorovo, vo video-animácii, site specific inštalácii, zázname zvuku, budú mať možnosť vyskúšať si techniku sieťotlače, zoznámiť sa s kníhviazačstvom, ale aj experimentovať s tetovaním. Divák bude mať možnosť vidieť nielen samotnú výstavu, ale tiež nahliadnuť do galérie počas tvorivého procesu študentov.

Vystavujúci a účastníci workshopu: Katarína Bajkayová, Sara Biharyová, Oskar Felber, Dávid Galovics, Tomáš Kocka, Kristína Roxerová

Lektori: Svetlana Fialová, Boris Sirka

Spolupráca: Slavomíra Ondrušová, Jaro Viňarský, Lucia Gašparovičová, Ján Gašparovič, Lida Mlichová, Martin Krkošek (Uutěrky)

Workshop je podporený z grantového programu Tatra banky Viac umenia 2017Výstavy galérie Plusmínusnula z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

– –

FU TUKE Students: LINE

Line. Not a goal line, not a bus line, nor one created with an eyeliner. Line is the topic and name of the workshop for students of the Department of Visual Arts and Intermedia of the Faculty of Arts of the Technical University of Košice. They will spend an intense creative week at the Plusmínusnula Gallery, reacting to the assignment under supervision of Svetlana Fialová and Boris Sirka, gaining new experience, setting up lines to link them together, and ultimately a group exhibition.

The workshop concentrates on line and the way it is grasped in an artist’s mind, on paper and in space. The students will concentrate on the moment when a line materializes, passing from thought to the physical space around us — transforming from something abstract and vague into a concrete visual form.

The young authors will in the background of the gallery work with line in space, in video animation, in site-specific installations, in sound recordings, they will have a chance to try out the screen printing technique, get acquainted with book binding, but also experiment with the art of tattoo. The spectators will have a chance to experience not only the exhibition itself, but also what goes on behind the scenes of the gallery during the students’ creative process.

Artists and workshop participants: Katarína Bajkayová, Sara Biharyová, Oskar Felber, Dávid Galovics, Tomáš Kocka, Kristína Roxerová

Lecturers: Svetlana Fialová, Boris Sirka

Cooperation: Slavomíra Ondrušová, Jaro Viňarský, Lucia Gašparovičová, Ján Gašparovič, Lida Mlichová, Martin Krkošek (Uutěrky)

The exhibitions in this gallery were supported by public funding from the Slovak Arts Council. The students workshop is supported by the Tatra banka grant program Viac umenia 2017.