Jakub Šimčik: Material für einen Prozess (pre Emila)

O vojenskej službe môjho otca padlo veľa protichodných tvrdení. Údajne strážil ako ostreľovač hraničný priestor medzi Bratislavou a Rakúskom.

Galéria Plusminusnula
vernisáž vo štvrtok 13. 10. 2016 o 18.00
výstava potrvá do ± 11. 11. 2016

Tvrdil tiež, že bol umiestnený ako vojenský poradca v Azerbajdžane a Angole, že cvičil palestínske milície a v Československu bol väznený v tábore nútených prác. Zvláštnosťou je, že on sám odišiel v roku 1988 z Ostravy do Švédska. Môj otec bol pohraničníkom aj utečencom.

Rozhodol som sa, že navštívim Archív bezpečnostných zložiek v Prahe a zistím o jeho historkách viac. Strávil som týždeň sledovaním propagandistických filmov a skúmaním fotografií hraničnej oblasti bez toho, aby som zistil čokoľvek konkrétnejšie o  vlastnej rodine. V posledný deň môjho výskumného výletu som sa dozvedel, že otec zomrel. Táto výstava je preto venovaná Emilovi.

Jakub Šimčik (1984, Ostrava, CZ).
Švédsky občan. Žije a pracuje v Lipsku, DE.
Študoval: (Meisterschüler) Fotografiu u Prof. Tina Bara a Intermedia u Prof. D’Urbano, Hochschule für Grafik und Buchkunst, Lipsko, DE a Fine Art Photography, Glasgow School of Art, Glasgow, UK.
Je zastúpený v zbierkach: Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Štátna zbierka umenia Drážďany), Sammlung Ivo Wessel.

 

Jakub Šimčik / Material für einen Prozess (pre Emila)

Many contradictory statements have been made about my father’s military service. He claimed to have patrolled the border area of Bratislava to Austria as a sniper. He also talked about being stationed in Azerbaijan and Angola as a military advisor, training Palestinian militias and being imprisoned in a forced labour camp in Czechoslovakia. The oddity is that he himself left Ostrava for Sweden in 1988. My father was both a refugee and a border guard.

I decided to visit the “Security Services Archive” in Prague to find out more about his stories. I spent a week looking through propaganda films and photographs of the border area without finding anything specific about my own family. On the last day of my research trip I received news that my father had passed away. This exhibition is therefore dedicated to Emil.

Jakub Šimčik was born 1984 in Ostrava, Czech Republic.
Swedish citizen. Lives and works in Leipzig, Germany.
Education: (Meisterschüler) Fine Art Photography with Prof. Tina Bara and Intermedia with Prof. D’Urbano, Hochschule für Grafik und Buchkunst, Lipsko, DE and Fine Art Photography, Glasgow School of Art, Glasgow, UK.
Collections: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Sammlung Ivo Wessel.

Text: Jakub Šimčik

Translation: Michal Spáda

http://www.jakubsimcik.com

http://wertical.com/daily-2/jakub-simcik/

simcik-web

 

unnamed

 

stol2