Ako prezentovať mnohovrstevné architektonické dedičstvo modernizmu s jeho neskoršími transformáciami? Aké sú možnosti uchovania a sprostredkovania historických významov dôležitých pre lokálnu komunitu, ako aj pre širokú verejnosť? Aké sú limity funkčných zmien pamiatkových objektov? Je zmena funkcie ohrozením alebo novou perspektívou pamiatok?

Program a prednášajúci:
(Organizátori si vyhradzujú právo meniť poradie a časovanie prednášok.)

Pondelok, 29. apríla 2013
14.00
Prehliadka Novej synagógy a tlačová konferencia
(následne presun na Radnicu mesta)

15.00 – 16.00
Martin Jančok, architekt, Plural
Peter Szalay, Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV
Ivan Pilný, Katedra reštaurovania, VŠVU

17.00 – 19.00
Irma Kozina, Akadémia výtvarných umení v Katoviciach, Sliezska univerzita
Krzyszof Stefański / Inka Gadowska, Błażej Ciarkowski, Katedra dejín umenia,Univerzita v Lodži

Útorok, 30. apríla 2013
10.00
Anna Pilch, Beata Mońka, Zamek Cieszyn (výskumné a dokumentačné centrum hmotnej kultúry a dizajnu)
Tadeáš Goryczka, Kabinet architektury, Ostrava

11.00
Pavol Paňák, Architekti A B.K.P.Š.

12.00
Fedor Blaščák, filozof

Kontakt a registrácia: peter@novasynagoga.sk, www.novasynagoga.sk , 0907 353 287
Vstup voľný.

Organizátori: Truc sphérique, Žilina a Zamek Cieszyn, Cieszyn
Odborný garant a spoluorganizátor: Oddelenie architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave

 

Aktivita v rámci projektu „Spoločná záchrana kultúrneho dedičstva – Behrensova synagóga v Žiline“ číslo PL-SK/ZA/IPP/III/143. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráca Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013.
loga-spolu