Prekvapenia z Izraela

Pred pár dňami sa u nás zastavil Ben Buchenbacher z Tel Aviv. Spolu s pármesačným synom a manželkou, ktorá momentálne vystupuje v Čechách s tanečným predstavením. Do Žiliny ho pritiahla správa o rekonštrukcii Behrensovej synagógy. Ben pracuje v Izraeli ako profesionál v oblasti archeologických výskumov pri renovácií historických budov. Priestor v Žiline ho nadchol až tak, že nám pomôže s vyhľadávaním informácií viažucich sa k synagóge.

Stále nám chýbajú fotografie z interiéru alebo detailné záznamy k pôvodnej stavbe. Najmä východný trakt pôvodného interiéru budovy je pre nás veľkou neznámou. Najbližšie kroky pri výskume originálnej Behrensovej architektúry teda povedú do Izraela. Nové informácie alebo historické fotografie o stavbe by boli príjemným prekvapením. V Izraeli sa nachádzajú veľmi kvalitné archívy. Bez hebrejčiny však bádanie nemá zmysel. Preto sme radi, že sa Ben podujal na túto úlohu. Dobrovoľne bez nároku na honorár. Ďakujeme!

ben