Verejná zbierka je najdôležitejším zdrojom financovania, pridáte sa?

Prispejte na rekonštrukciu Behrensovej synagógy v Žiline na centrum súčasného umenia a staňte sa tak súčasťou nesmrteľného diela. Je to príležitosť, aká sa neopakuje – pre architektonickú pamiatku aj novú kultúru.

Napriek tomu, že to nie je najväčší peniaz, verejná zbierka je stále najdôležitejším finančným zdrojom rekonštrukcie. Prečo? Každý deň získavame vďaka nej 20 – 100 eur a tak vždy aspoň o kúsok môžeme pokročiť. Čakanie na eurofondy či iné granty z verejných zdrojov nie je spojené s nečinnosťou, naopak každý deň sa približujeme k otvoreniu. Od začiatku nášho projektu tvrdíme, že sa to dá aj inak než nastavovaním ruky štátu – a vďaka vašim darom je to pravda. A to robí náš spoločný projekt úplne iným. Pridáte sa?
– –
Ako sa stať podporovateľom a nesmrteľným?
– online priamo na www.novasynagoga.sk/zbierka, kde môžete prostredníctvom darcovského systému Darujme.sk využiť jednoduché formy platby zo všetkých bánk a kariet,
– alebo vložte či pošlite váš príspevok na účet 2620864319/1100, osobitne zriadený na zbierku v Tatra banke (do správy pre prijímateľa napíšte vaše meno, aby sme vedeli, komu vďačíme za podporu a koho meno zostane “nesmrteľné”).

Darovať viackrát, či pravidelne?
– už (dve)tisíc ľudí dokáže malým pravidelným darom posunúť projekt vpred a zabezpečiť aj trvaloudržateľnú budúcu prevádzku,
– (dve)tisíc ľudí tvorí súčasne prvý a najbližší okruh divákov a priateľov kunsthalle, ktorí za svoju pravidelnú podporu získavajú aj permanentku na výstavy a ďalšie akcie,
– nastavte si v banke trvalý príkaz na vyššie uvedené číslo účtu a staňte sa pravidelným podporovateľom,
– ak chcete napríklad venovať projektu 100 eur, nastavte si radšej trvalý príkaz na 10eur, uvidíte, že to nie je to isté.

Máme aj Paypal?
– áno, pre nadšencov online platieb máme aj Paypal, špeciálne len pre verejnú zbierku,
– je to jednoduché – kliknite na “Donate” vpravo a ďalej už to poznáte alebo pochopíte,
– Paypal akceptuje aj kreditné a iné platobné karty, ale za platbu kartou nám strháva malý poplatok, takže lepšie je použiť systém Darujme.sk na www.novasynagoga.sk/zbierka.

Ako ešte inak prispieť zo zahraničia?
– IBAN verzia čísla účtu zbierky je SK13 1100 0000 0026 2086 4319, SWIFT/BIC kód Tatra banky je TATRSKBX,
– majiteľom účtu je Truc sphérique, Závodská cesta 3, 01001 Žilina, Slovakia,
– nevýhodou je prevodný poplatok, ktorý je vaäčšinou vyšší ako pri platbe kartou alebo cez Paypal.

Ako ešte inak pomôcť?
– zorganizujte zbierku medzi svojimi kolegami, spolužiakmi, zdieľajte informácie a dajte vedieť ďalším,
– kúpte si tričko Novej synagógy od jedného zo siedmich dizajnérov, ktorí prispeli grafikou – na Stanici Žilina-Záriečie alebo objednávkou na email info@novasynagoga.sk,
– prispejte nápadom či dobrovoľníckou prácou, ak ste firma, môžete prakticky pomôcť materiálom alebo prácou na stavbe, píšte na marek@novasynagoga.sk.

Povolenie zbierky
– verejná zbierka začala od 1. júna 2012 a bola oficiálne povolená Ministerstvom vnútra SR, kde ju každoročne vyúčtujeme a požiadame o jej predĺženie o ďalší rok, nezastavujeme.

Neologická synagóga
Žilinská synagóga patrí k najkrajším a z hľadiska architektúry najdôležitejším židovským stavbám na Slovensku. Modernú budovu s kupolou projektoval svetoznámy nemecký architekt Peter Behrens a práve vďaka nemu je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom. Od roku 1963 je národnou kultúrnou pamiatkou. V ankete v roku 2000 ju architekti zaradili medzi 5 najdôležitejších občianskych stavieb 20. storočia na Slovensku.

Ako sa to začalo a prečo my?
Občianske združenie Truc sphérique, ktoré od roku 2003 buduje a prevádzkuje kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie, je od roku 2011 nájomcom budovy synagógy. Tá je majetkom Židovskej náboženskej obce v Žiline. Symbolické nájomné na obdobie 30 rokov je vklad vlastníka objektu pre náš projekt. Ten sme predložili po uvedomení si dôležitosti záchrany stavby pred možným komerčným využitím – naším cieľom je zachovať kultúrne využitie budovy.

Kultúrne centrum
Naším cieľom vybudovať z budovy synagógu medzinárodnú inštitúciu pre súčasné umenie a komunitné kultúrne aktivity. Vyskúšali sme si to niekoľkokrát už počas rekonštrukcie a hostili sme výstavy, koncerty, stretnutia, konferencie a festivaly. Počas tzv. pootvorení Synagógu navštívilo takmer 20-tisíc ľudí.

Rekonštrukcia
Základným zámerom rekonštrukcie je odstránenie zásahov, ktoré nastali v spojení s novými funkciami budovy počas komunizmu a vrátenie originálnej Behrensovej architektúry. Rekonštrukcia sa začala na konci roka 2011 a bude pokračovať do konca roka 2016. Pri príprave projektovej dokumentácie spolupracujeme s Krajským pamiatkovým úradom Žilina. Magda Kvasnicová, Peter Szalay, Ján Hromada a Ivan Pilný vypracovali dôkladné architektonicko-historické aj reštaurátorské pamiatkové výskumy na to, aby sme rekonštrukciou splnili nároky, ktoré si kladie budova sama. Hlavným architektom rekonštrukcie je Martin Jančok.

Financovanie
Na tento náročný projekt postupne musíme získať prostriedky vo výške 1 mil. €. Uchádzame sa o rôzne domáce a zahraničné grantové zdroje, oslovujeme súkromných sponzorov, mnohé práce poskytujú dobrovoľníci. Financie vyzbierané počas zbierky nám pomôžu získať ďalšie príjmy. Všetky peniaze zo zbierky budú výhradne použité na náklady spojené s s prípravou a realizáciou rekonštrukcie budovy.
– –
Kontakt na organizátorov zbierky:
marek@novasynagoga.sk, 0907137145 (Marek Adamov)
robert@novasynagoga.sk, 0907425221 (Róbert Blaško)

synagoga_v_rekonstrukcii-599x400

nesmrtelnost_kunsthalle