Projekt rekonštrukcie získal v Nemecku cenu Bauwelt

“Dovoľte mi informovať vás, že medzinárodná porota vybrala spomedzi 200 prihlásených projektov rekonštrukciu Behrensovej synagógy a udelila jej cenu Bauwelt Advacement Award 2013”.

Takýto email sme dostali v pondelok 5. novembra od zástupcu šéfredaktora nemeckého časopisu Bauwelt Kaye Geipel. Cenu spojenú s finančnou podporou 5-tisíc eur si prevezmeme na slávnostnom ceremoniáli 15. januára 2013 v Mníchove.

Týždenník o architektúre, urbanizme a kultúre Bauwelt, ktorý vychádza v Berlíne od roku 1910, udeľuje každoročne 5 ocenení pre zrealizované “prvé” projekty mladých architektov a jednu špeciálnu cenu pre projekt, ktorý je v štádiu rozpracovanosti, ale potrebuje podporu na rozbeh. Práve táto cena putuje vďaka porote, v ktorej sedeli Anne-Julchen Bernhardt,
André Kempe,
Enrique Sobejano,
Volker Staab a
Ludwig Wappner, do Žiliny.

Je to prekvapenie a pocta, najmä pre našich spolupracovníkov – autora architektúry Martina Jančoka a všetkých projektantov, ale aj Magdu Kvasnicovú, Petra Szalaya, Ivana Pilného a Jána Hromadu, ktorí pracujú mesiace na pamiatkovom výskume synagógy. Aj návrh do súťaže Bauwelt išiel ako spoločné dielo celého tímu. Okrem finančnej podpory, ktorú potrebujeme ako soľ, je ocenenie spojené s publikovaním zámeru v odborných médiách a na výstavách a to nám môže veľmi pomôcť. Aj odovzdanie ceny bude na výstave BAU v Mníchove, kde projekt osobne predstavíme.

“Zaujala nás odvaha mladého tímu, ktorý sa pustil do záchrany pamiatky od svetoznámeho Petra Behrensa, o ktorej ani my v Nemecku veľa nevieme. Medzi kandidátmi na cenu Bauwelt “prvých” stavieb bola zo Žiliny aj divadelná sála S2 kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie, rozhodli sme sa však podporiť ambícioznejší projekt kunsthalle, ktorý ešte len zháňa podporu na realizáciu”, vysvetľuje rozhodnutie poroty Kaye Geipel z Bauweltu a ďalej píše: “Rekonštrukciu budeme ďalej sledovať. Počas posudzovania návrhu rekonštrukcie porotou vznikli obavy, či navrhovaná vnútorná rampa neublíži pôvodnej Behrensovej architektúre. Keď sme sa dozvedeli, že je plánovaná ako dočasná oceľová konštrukcia, bolo rozhodnuté a výhra je jednoznačným rozhodnutím poroty.”

Na rekonštrukciu pamiatky bude dohliadať aj nedávno založená Rada pre obnovu Behrensovej synagógy, v ktorej sú Henrieta Moravčíková (ÚSTARCH SAV Bratislava), Matúš Dulla (FA ČVUT Praha), Iveta Černá (Vila Tugendhat Brno, Ján Krcho (FU TU Košice), Miloš Dudáš (Krajský pamiatkový úrad Žilina), Pavel Frankl (ŽNO Žilina). Najbližšou príležitosťou navštíviť synagógu v jej aktuálnej rekonštrukčnej fáze je koncert priestorovej skladby Mareka Piačeka v stredu 7. novembra 2012, ktorý bude nahrávať rakúsky rozhlas ORF Kunstradio a výstava Ďakujeme, že ste prijali našu účasť, ktorá je súčasťou festivalu Memory Kontrol a uskutoční sa od pondelka 12. do piatka 16. novembra 2012.

Rekonštrukciu Novej synagógy na kunsthalle realizuje občianske združenie Truc sphérique. Objekt má od Židovskej náboženskej obce v symbolickom nájme na 30 rokov. V roku 2011 prebiehali výskumné a prípravne práce a v januári 2012 začala rekonštrukcia. Na úvod vybúrali všetky neskoršie prestavby v interiéri a na skládku vyviezli viac než 500 ton sutiny, dreva a iného odpadu. Synagóga je teda vo svojej pôvodnej podobe a pripravená na kompletnú obnovu. Všetko však závisí od financií, kde okrem menšieho grantu Ministerstva kultúry SR, združenie všetko realizuje len s podporou darcov, sponzorov a dobrovoľníkov. Do verejnej zbierky sa môže pridať každý, prostredníctvom príspevku na na www.kunsthalle.sk.

bauwelt_advancement_award_2013navrh_rekonstrukcie_martin_jancok