Verejná zbierka je stále jedným z dôležitých finančných zdrojov rekonštrukcie. V kombinácii s verejnou podporou a súkromnými sponzormi sa to podarí. Kúpte si nesmrteľnosť, ideme do finále – pridajte sa alebo darujte znovu na www.novasynagoga.sk/zbierka.

Každé meno, ktoré prispeje do zbierky, sa stane pri otvorení Novej synagógy súčasťou nesmrteľného diela.

Nesmrteľných ľudí v našom zozname pribúda a zoznam už má už takmer 2-tisíc mien. To vytvára z tohto projektu spoločné dielo komunity zloženej zo stoviek ľudí. Verejná zbierka nie je najväčší ale stále najdôležitejší finančný zdroj rekonštrukcie Behrensovej synagógy. Prečo? Každý deň takto získavame pár eur a tak vždy môžeme pokročiť aspoň o kúsok.  Môžeme spolufinancovať väčšie granty, kde je spoluúčasť podmienkou ich získania.

Bez vašej pomoci by Nová synagóga v Žiline nevznikla. Všetci, bez ohľadu na to, či ste darovali jedno euro alebo tisíc, ste nesmrteľní. V zozname sme si však dovolili dať na prvé miesto tých, ktorí svoju podporu posielajú pravidelne. Ste medzi nimi?

90%

Ideme do finále rekonštrukcie a chýba posledných 100-tisíc eur. Ďakujeme! 

bager

Od prvej verejnej zbierky v júni 2012 sme na daroch vyzbierali už takmer 100-tisíc eur, väčšina z nich prišla práve od fyzických osôb – ľudí, menšia časť od menších firiem alebo skupín. Vďaka online darcovstvu v rámci verejnej zbierky vieme väčšinu darov identifikovať. Použitie vyzbieraných peňazí dôsledne dokladujeme, každoročne predkladáme Ministerstvu vnútra SR aj položkové vyúčtovanie s kópiami faktúr a dokladov. Financie zo zbierky používame najmä na menšie náklady a priebežné pokračovanie rekonštrukčných prác, najmä na drobný materiál a prácu živnostníkov, na ktorých sa ťažšie získavajú granty. Aj každý grant, ktorý sa nám podarí získať, si vyžaduje spolufinancovanie z vlastných zdrojov, preto je zbierka veľmi dôležitá. Z celkového doterajšieho rozpočtu rekonštrukcie (trištvrte milióna eur) tvorí verejná zbierka takmer desatinu – ďalšími zdrojmi sú okrem grantov sponzorská podpora v podobe peňazí, materiálu alebo prác, a v nemalej miere aj dobrovoľnícka práca. Od roku 2015 pracujeme na stavbe vďaka vyše 500-tisícového Grantu EHP (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko). A do úplného dokončenia rekonštrukcie chýba posledných 100-tisíc eur. Stihneme to do konca roku 2016? Uvidíme, je pred nami ešte dlhá cesta, ale vyzerá to reálne. Ďakujeme!

Nenašli ste sa v zozname a prispeli ste, alebo sme skomolili vaše meno? Mohla sa nám pri prepisovaní stať chyba a tak sa ozvite na info@novasynagoga.sk a doplníme vás alebo opravíme. V zozname nenájdete veľa anonymných darcov, ktorí prispeli darom na Stanici Žilina-Záriečie alebo nakúpili na tamojšom Malom trhu, ďalších, ktorí prispeli počas “pootvorení” priamo v synagóge, poslali darovacie DMS správy. A samozrejme všetkých dobrovoľníkov. Ak ste medzi nimi, pošlite nám vaše meno a doplníme vás. Všetkým ďakujeme!

[/vc_message]

Od začiatku tvrdíme, že sa to dá aj inak než nastavovaním ruky štátu – a vďaka vašim darom je to pravda. A to robí náš spoločný projekt úplne iným. Pridáte sa?
– –
Ako sa stať podporovateľom a nesmrteľným?

 • online priamo na www.novasynagoga.sk/zbierka, kde môžete prostredníctvom darcovského systému Darujme.sk využiť jednoduché formy platby zo všetkých bánk a kariet,
 • alebo vložte či pošlite váš príspevok na účet SK38 1100 0000 0029 2289 0053, osobitne zriadený na zbierku v Tatra banke (do správy pre prijímateľa napíšte vaše meno, aby sme vedeli, komu vďačíme za podporu a koho meno zostane “nesmrteľné”).

Darovať viackrát, či pravidelne?

 • už (dve)tisíc ľudí dokáže malým pravidelným darom posunúť projekt vpred a zabezpečiť aj trvaloudržateľnú budúcu prevádzku,
 • (dve)tisíc ľudí tvorí súčasne prvý a najbližší okruh divákov a priateľov kunsthalle, ktorí za svoju pravidelnú podporu získavajú aj permanentku na výstavy a ďalšie akcie,
 • nastavte si v banke trvalý príkaz na vyššie uvedené číslo účtu a staňte sa pravidelným podporovateľom,
 • aj systém Darujme.sk už umožňuje pravidelné dary prostredníctvom vašej bankovej karty, platbu si môžete nastaviť na www.novasynagoga.sk/zbierka,
 • ak chcete napríklad venovať projektu 100 eur, nastavte si radšej trvalý príkaz na 10eur, uvidíte, že to nie je to isté.

Máme aj Paypal?

 • áno, najmä pre zahraničných online darcov máme aj Paypal,
 • nájdete nás na Paypale ako užívateľa pod emailovou adresou info@novasynagoga.sk,
 • Paypal akceptuje aj kreditné a iné platobné karty, ale za platbu kartou nám strháva malý poplatok, takže lepšie je použiť systém Darujme.sk na www.novasynagoga.sk/zbierka.

Ako ešte inak prispieť zo zahraničia?

 • IBAN verzia čísla účtu zbierky je SK38 1100 0000 0029 2289 0053, SWIFT/BIC kód Tatra banky je TATRSKBX,
 • majiteľom účtu je Truc sphérique, Závodská cesta 3, 01001 Žilina, Slovakia,
 • nevýhodou je prevodný poplatok, ktorý je väčšinou vyšší ako pri platbe kartou alebo cez Paypal.

Ako ešte inak pomôcť?

 • zorganizujte zbierku medzi svojimi kolegami, spolužiakmi, zdieľajte informácie a dajte vedieť ďalším,
 • kúpte si tričko Novej synagógy od jedného zo siedmich dizajnérov, ktorí prispeli grafikou – na Stanici Žilina-Záriečie, predávame posledné kusy a stojí vás to len 8 eur,
 • prispejte nápadom či dobrovoľníckou prácou, ak ste firma, môžete prakticky pomôcť materiálom alebo prácou na stavbe, píšte na marek@novasynagoga.sk.

Povolenie zbierky

 • zbierka sa koná od 1. júna 2012 a bola vždy oficiálne povolená Ministerstvom vnútra SR, každoročne ju predlžujeme po vyúčtovaní predchádzajúceho roka.

Nová synagóga
Žilinská neologická synagóga patrí k najkrajším a z hľadiska architektúry najdôležitejším židovským stavbám na Slovensku. Modernú budovu s kupolou projektoval svetoznámy nemecký architekt Peter Behrens a práve vďaka nemu je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom. Od roku 1963 je národnou kultúrnou pamiatkou. V ankete v roku 2000 ju architekti zaradili medzi 5 najdôležitejších občianskych stavieb 20. storočia na Slovensku.

Ako sa to začalo a prečo my?
Občianske združenie Truc sphérique, ktoré od roku 2003 buduje a prevádzkuje kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie, je od roku 2011 nájomcom budovy synagógy. Tá je majetkom Židovskej náboženskej obce v Žiline. Symbolické nájomné na obdobie 30 rokov je vklad vlastníka objektu pre náš projekt. Ten sme predložili po uvedomení si dôležitosti záchrany stavby pred možným komerčným využitím – naším cieľom je zachovať kultúrne využitie budovy.

Kultúrne centrum
Začali sme s cieľom v budove synagógy vybudovať medzinárodnú inštitúciu pre súčasné umenie typu kunsthalle. Počas rekonštrukcie a pravidelných pootvorení sme ale postupne zistili, že kunsthalle pre výtvarné umenie nám je priúzka a robíme oveľa viac. Od roku 2016 tak pokračujeme bez nálepky s oveľa hybridnejším programom, ktorý okrem výstav zahŕňa aj množstvo ďalších kultúrnych a komunitných aktivít, ktoré pod 17-metrovú kupoly synagógy patria.

Rekonštrukcia
Základným zámerom rekonštrukcie je odstránenie zásahov, ktoré nastali v spojení s novými funkciami budovy počas komunizmu a vrátenie originálnej Behrensovej architektúry. Rekonštrukcia sa začala na konci roka 2011 a bude pokračovať do konca roku 2016. Pri príprave projektovej dokumentácie spolupracujeme s Krajským pamiatkovým úradom Žilina, historikmi a reštaurátormi, aby sme rekonštrukciou splnili nároky, ktoré si kladie budova sama. Hlavným architektom rekonštrukcie je Martin Jančok a celý tím projektantov a spolupracovníkov počíta dve desiatky odborníkov.

Financovanie
Na tento náročný projekt postupne skladáme prostriedky vo výške viac než 1 mil. €. Uchádzame sa o rôzne domáce a zahraničné grantové zdroje, oslovujeme súkromných sponzorov, mnohé práce poskytujú dobrovoľníci. Financie vyzbierané počas zbierky nám pomôžu získať ďalšie príjmy. Všetky peniaze zo zbierky budú výhradne použité na náklady spojené s s prípravou a realizáciou rekonštrukcie budovy.
– –
Kontakt na organizátorov zbierky:
marek@novasynagoga.sk, 0907137145 (Marek Adamov)
robert@novasynagoga.sk, 0907425221 (Róbert Blaško)

 

Podrobné informácie o povolení zbierky

Povolenie na zbierku vydáva Ministerstvo vnútra SR. Verejnú zbierku sme zriadili za účelom záchrany a rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky – budovy Neologickej synagógy v Žiline. Registrové číslo zbierky je SVS-OVS3-2016/020160. Zbierku môžme vykonávať do konca júla 2016, po tomto období požiadame o novú registráciu zbierky. Číslo osobitného účtu zbierky je SK38 1100 0000 0029 2289 0053. Na zbierku možno prispieť finančne vložením prostriedkov na účet zbierky. Následne (vždy po každom roku zbierky) musíme ministerstvu predložiť vyúčtovanie, na čo sme použili vyzbieranú finančnú podporu. Zbierka je registrovaná v oficiálnom registri verejných zbierok. Názov zbierky je Pokračovanie rekonštrukcie Novej synagógy v Žiline.