Juraj Horňák: MestoCity

 

Sngg Studio je celoročným umeleckým rezidenčným programom Novej synagógy. Projekty, ktoré do Žiliny pozývame, pochádzajú z rôznych oblastí – vizuálne umenia, hudba, architektúra, performatívne umenia; priestor dávame aj teoretikom a teoretičkám. Zaujímajú nás presahy a dialógy medzi rozmanitými médiami a odbormi. Na jesennú rezidenciu sme pozvali čerstvého absolventa architektúry.

Sngg studio, rezidenčný pobyt: 2. 9. – 31. 10. 2019
kurátorka rezidencie: Michaela Pašteková

Open Sngg studio – stretnutie a prezentácia projektu
štvrtok 12. 9. 2019, 18.30
vstup voľný

Projekt Juraja Horňáka MestoCity predstavuje metódu práce s verejným priestorom, ktorá vo výsledku prehlbuje vzťah medzi občanom a mestom, občanom a architektom a architektom a mestom. Pôvodnou motiváciou bola reakcia na zanedbané miesta Bratislavy a túžba zviditeľniť ich potenciál. V období od februára do júna 2019 Juraj konfrontoval ľudí na ulici a prostredníctvom tzv. Ružového rámu zachytával ich nápady, vízie a myšlienky na konkrétnych miestach. “Tieto nápady som následne transformoval do priestorovej podoby, ktorá existuje iba vo virtuálnej rovine a je prístupná priamo na  danom mieste pomocou AR mobilnej aplikácie Cviker,” vysvetľuje.

Prostredníctvom tohto procesu a nahromadením jednotlivých nápadov vzniká virtuálna vrstva mesta. Mohli by sme povedať, že je to určitá vrstva genia loci, cenná a prístupná obom svetom – svetu architektov a svetu nearchitektov. Táto virtuálna vrstva mesta má potenciál zmeniť spôsob, akým tieto dva svety spolunažívajú a komunikujú v mestskom priestore. Mesto tak môže získať cenné a inšpiratívne dáta priamo od jeho užívateľov. 

Počas rezidencie bude Juraj túto metódu aplikovať v Žiline a skúmať mesto špecifickým spôsobom: “Výsledkom tentokrát nemá byť iba virtuálna vrstva, ale aj fyzická reprezentácia celého procesu. Dočasná inštalácia alebo intervencia, ktorá v sebe zhmotňuje potenciál daného miesta. Totem ako odpoveď na prebiehajúci mestský rituál oživujúci verejný priestor mesta.”

Open Sngg studio – 12. 9. 2019, 18.30

V rámci septembrového stretnutia Juraj Horňák predstaví, čomu sa ako architekt venuje, a ukáže aj doterajšie výsledky a stav, v akom sa projekt MestoCity nachádza a kde chce ďalej smerovať. Možno si spoločne aj prakticky vyskúšame, ako v praxi funguje funguje tzv. Ružový rámik. Radi spoločne s vami Jurajovi odporučíme prípadné zanedbané žilinské miesta, ktoré by jeho projekt mohol oživiť alebo na ne minimálne upriamiť pozornosť.