Duo Seshen / Wróblewski (JP / CZ)

Do programu koncertov v unikátnom priestore synagógy radi zaraďujeme aj ne-koncerty, ktoré prekračujú hranice zaužívanej predstavy o ich štandardnej forme. Pozývame na stretnutie pri ďalšom – hoci ťažko žánrovo opísateľnom, no o to viac príťažlivom – hybride. Bude telo, bude pohyb, bude spev, bude zvuk. A nebude to ani pohybové predstavenie ani performance.

hudobno-pohybová improvizácia
streda 17. 10. 2018, 19.00 v centrálnom priestore
vstupné 4,00 / 2,00 €, predpredaj na tootoot.fm, na mieste od 18.30

Seshen je tanečnica a speváčka z Japonska, v súčasnosti pôsobí v Nórsku. Michal Wróblewski je skladateľ a saxofonista žijúci v Prahe. Stretli sa v roku 2014 na hudobnej akadémii v Oslo a od tohto momentu spolupracovali v rôznych zoskupeniach (najprv v Michal Wróblewski Ensemble, po čase začali vystupovať aj ako duo).

„V duu pracujeme s hlbokým prežitkom zvuku, skúmame jeho možnosti a štruktúry, zameriavame sa na telesnosť a pomocou sústredenej a citlivej interakcie kombinujeme svoje možnosti skrz dve telá – dva nástroje“. 

Seshen vystupuje a vedie workshopy po celom svete. Jej umelecká činnosť je založená na zvnútornení, interpretácii a vyjadrení prírodných fenoménov cez hlas a pohybovú improvizáciu. Do svojej umeleckej praxe vnáša holistickú perspektívu vychádzajúcu zo vzťahu človeka a prírody, domorodých tradícií i starovekých kozmológií a liečebných procesov.
www.seshenarts.com

Michal Wróblewski v Čechách vedie niekoľko umeleckých telies (E Converso, Swomp, Janoušek-Wróblewski Quartet a Nejtek-Klápště-Wróblewski). Okrem svojich českých projektov hrá v kapelách , ktorých ďalší členovia z prevažnej väčšiny pôsobia v Oslo (KIAP, Michal Wróblewski Ensemble, Mooyh alebo Transitory Museum of Minds). Úspešne vystúpil okrem krajín Európy tiež v Japonsku, Zimbabwe, Malawi, Uzbekistane či USA.
www.wroblewski.cz