Úradnícky štvrtok v Žiline

 

Milé úradníčky a úradníci (aj široká verejnosť) pozývame vás na stretnutie, ktoré organizuje iniciatíva Dobrý úradník spájajúca zaujímavých a hlavne dobrých a čestných pracovníkov verejnej správy, ktorí sú na svoje povolanie hrdí a robia svoju prácu s vysokým nasadením.

diskusia a stretnutie iniciatívy Dobrý úradník
štvrtok 14. 6. 2018, 16.00 – kaviareň (zimná modlitebňa)
vstup voľný

Súčasťou popoludnia bude diskusia s Jakubom Ulaherom na tému komunikácie úradníkov:

– prečo je dôležitá komunikácia a ako to robíme my úradníci?
– aké nedostatky komunikácie vidíme v rámci úradu a medzi úradmi?
– ako sa dá zlepšiť komunikácia úradníkov medzi sebou a navonok?

Jakub Ulaher začínal začínal v Centre právnej pomoci a aktuálne už 10 rokov pracuje v samospráve – najprv ako právnik a posledných 7,5 roka ako vedúci právneho a majetkového odboru Mesta Žilina. Je tiež členom Asociácie komunálnych ekonómov SR a so svojimi skúsenosťami sa rád podelí aj publikačnou činnosťou. Rád by spájal právnikov samospráv v  diskusiách a pri riešení problémov, takáto platforma na úrovni samosprávy zatiaľ chýba.

Na záver vám ľudia z iniciatívy Dobrý úradník predstavia najbližšie aktivity a neformálna debata môže pokračovať, zavolajte kolegyne, kolegov a prihláste sa k dobrým úradníkom.

Viac info:
www.dobryuradnik.sk
dobryuradnik@gmail.com (Naďa Kurilová)

Aktivity iniciatívy Dobrý úradník aj túto diskusiu podporil Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis.

 

Desatoro Dobrého úradníka: