Medzivojnová architektúra Žiliny

 

Žilinský príspevok do československej akcie Deň architektúry (1. – 7. 10. 2019) – www.denarchitektury.cz.

prednáška Dušana Mellnera a komentovaná prechádzka mestom
štvrtok 3. 10. 2019, 16.00, kaviareň – zimná modlitebňa
vstup voľný

Žilina patrila v období prvej Československej republiky k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim mestám na Slovensku. Doba sa výrazne podpísala na obraze moderného mesta. Vznikli tu jedinečné stavby, ktoré sa zaraďujú k pamiatkam európskeho významu, patrí medzi ne aj Neologická synagóga od profesora architektúry Petra Behrensa. V 30. rokoch 20. storočia sa zrealizovala mestská štvrť „Svojdomov“, jedna z najvýznamnejších kolónií rodinných domov v Československu, kde sa použili myšlienky moderného bývania prezentované na svetovej výstave nemeckého Werkbundu „Die Wohnung“ v Štuttgarte v roku 1927. O tom bude rozprávať architekt Dušan Mellner zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave a potom vás prevedie tým, čo v meste ostalo dodnes. Poznanie medzivojnových pamiatok a identity mesta môže prispieť k záchrane stavieb, ktoré sú atakované developerskými snahami o ich modernizáciu.