Kvartetá na koniec časov

Znepokojivé súvislosti vzniku diela Quatuor pour la fin du temps (Kvarteto na koniec časov) francúzskeho skladateľa Oliviera Messiaena a umelecká odozva slovenského skladateľa Petra Machajdíka na jednom koncerte. Dielo „na pamiatku anjela apokalypsy, ktorý dvíha ruku k nebesiam hovoriac: Už nebude viac čias.“ bolo prvýkrát uvedené 15. januára 1941 pred jeho autorom v mase vojnových zajatcov. Messiaenovou pointou večnosti a neporušiteľného pokoja si okrem Veľkej noci pripomenieme aj 110. výročie narodenia tohto výnimočného umelca.

komorný koncert vážnej hudby
27. 3. 2018, 19.00
vstupné 4,00 / 2,00 €
predpredaj na tootoot.fm alebo na mieste polhodinu pred koncertom    

Juraj Tomka – husle
Andrej Gál – violončelo
Martin Adámek – klarinet
Zuzana Biščáková – klavír

Program:

Peter Machajdík (1961): Signes de la mémoire (premiéra)

Olivier Messiaen (1908 – 1992): Quatuor pour la fin du temps

Vznik Kvarteta na koniec časov, ojedinelého diela komornej hudby, sprevádzali rovnako výnimočné okolnosti. Messiaen ho skomponoval počas druhej svetovej vojny v nemeckom tábore Stalag VIII-A v Görlitzi (dnešné Poľsko), v ktorom sa ocitol po zajatí jednotky, v ktorej slúžil. Medzi jeho spoluväzňami boli aj dvaja hudobníci, klarinetista Henri Akoka a violončelista Ettiene Pasquer. V tábore spoznal Messiaen ďalšieho krajana-hudobníka, huslistu Jeana La Boulairera. Keď skladateľ našiel v stane, ktorý slúžil ako kaplnka, starý klavír, rozhodol sa napísať kvarteto pre takéto nezvyčajné zoskupenie hudobných nástrojov. Hotové dielo malo v podaní týchto štyroch umelcov premiéru 14. januára 1941 v zajateckom tábore, kde publikum tvorilo asi tisíc väzňov a personál tábora. Messiaen si neskôr na túto udalosť spomínal so slovami: “Nikdy som nebol počúvaný s takou uprenou pozornosťou a pochopením”. Všetci štyria hudobníci boli zakrátko z tábora prepustení.

Z úcty k tomuto hlboko humánnemu a jednému zo zlomových diel komornej hudby 20. storočia vznikla s finančnou podporou Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA skladba Petra Machajdíka s názvom Signes de la mémoire. Nesie v sebe pripomenutia si hrôzy spôsobenej násilím, nenávisťou a deštrukciou ale aj zhudobnené fragmenty pocitu odpustenia a lásky. Je zároveň poctou Messiaenovi a jeho dielu. Aj pre obdiv k tomuto velikánovi hudby 20. storočia zvolil autor názov svojho kvarteta vo francúzštine.

Juraj Tomka vyštudoval hru na husliach v Bratislave (Konzervatórium, VŠMU) a vo Viedni (Universität für Musik und darstellende Kunst). Je víťazom niekoľkých interpretačných súťaží. Zúčastnil sa husľových kurzov viacerých významných hudobníkov (napr. G. Pichler, A. Brendel, M. da Silva, H. Beyerle). V súčasnosti je prvým huslistom Mucha Quartet, ktoré je držiteľom mnohých ocenení  (o. i. 2. cena a Cena publika na súťaži Premio Paolo Borciani v Taliansku 2014 či 1. cena na Medzinárodnej súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka v Prahe 2014). Ako sólista vystúpil viackrát so Štátnym komorným orchestrom Žilina, Štátnou filharmóniou Košice a Symfonickým orchestrom VŠMU. Účinkoval na rôznych festivaloch komornej hudby doma i v zahraničí (Bratislavské hudobné slávnosti, komorný cyklus Slovenskej filharmónie, Albrechtina – (Ne)známa hudba, komorný cyklus vo viedenskom Musikverein či Schubertiade Schwarzenberg). Pôsobil pod vedením svetoznámych dirigentov v niekoľkých medzinárodných orchestrálnych telesách ako International Youth Symphony Orchestra (Bremen), Wiener Jeunesse Orchester (Viedeň), European Union Youth Orchestra.

Andrej Gál študoval hru na violončele na Šátnom konzervatóriu v Bratislave (u K. Filipoviča) a na VŠMU v Bratislave  (u Prof. J. Podhoranského). Majstrovské kurzy absolvoval u R. Wallfischa a J. Waltza. Od roku 1997 do roku 2002 zastával post vedúceho violončelovej skupiny v rôznych medzinárodných orchestroch (Young artist’s festival Bayreuth, Internationale Junge Orchesterakademie, Idyllwild Summer Arts Festival USA). Od roku 2001 je členom Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala a od roku 2016 zastáva post sólo violončelistu. Ako sólista spolupracoval s Janáčkovou Filharmóniou Ostrava , so Slovenským komorným orchestrom, so Štátnou filharmóniou Košice  a s Quasars Ensemble. V roku 2002 na letnej akadémii Praha-Viedeň-Budapešť získal spolu s Zwiebel Quartet cenu Thomastik-Infeld za interpretáciu Šostakovičových kvartet. S kvartetom absolvoval majstrovské kurzy u členov významných zahraničných komorných telies. V roku 2008 Andrej Gál prešiel majstrovským semestrálnym kurzom vo švajčiarskom Bazileji (u prof. W. Levina z LaSalle quartet a u R. Schmidta z Hagen Quartet). Bol spoluzakladateľom Quasars Ensemble, v súčasnosti je členom niekoľkých ansámblov pre súčasnú hudbu (napr. Veni ensemble, Ostravská banda). Spolupracuje v rôznych improvizačných zoskupeniach so skladateľom M.Tóthom a aktívny je tiež ako člen Szidi Tobias&band, kde spolupracuje s M. Vyskočánim, M. Osadským, M. Buntajom a R.Šimurkom. Andrej Gál hrá tiež na barokovom violončele a príležitostne spolupracuje so súborom Musica Aeterna.

Klarinetista Martin Adámek sa napriek mladému veku už v roku 2016 stal sólistom prestížneho Ensemble Intercontemporain v Paríži. Ako absolvent Konzervatória v Bratislave a JAMU v Brne získaval skúsenosti v orchestroch ako Gustav Mahler Jugendorchester a European Union Youth Orchestra ( pod taktovkami P. Jordana, Ch. Eschenbacha, V. Ashkenazyho a. i.). Napriek svojej krátkej umeleckej kariére má už na konte množstvo úspechov na domácej i zahraničnej pôde. Získal prvé miesta na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka (Česká republika, 2014), Clarinetto Concorso Carlino (Taliansko, 2013), Concorso Anemos (Taliansko, 2013). Absolvoval majstrovské kurzy u profesorov Ch. Neidich, H. Mäki, Y. Gilad, Ph. Berrod. Ako sólista sa Martin Adámek prezentuje na veľa zahraničných koncertných pódiách v Európe, Severnej Amerike a v Ázii. Na Slovensku umelecky spolupracuje najmä s Cluster ensemble, Veni Ensemble a Veni Academy, zoskupeniami zameranými na súčasnú hudbu. Spolu s klaviristkou Zuzanou Biščákovou a sopranistkou Nao Higano založil v roku 2016 trio Sen Tegmento, s ktorým vystupuje doma i v zahraničí s cieľom premiérovo uvádzať diela súčasných skladateľov.

Klaviristka Zuzana Biščáková ukončila svoje postgraduálne štúdiá na Schola Cantorum v Paríži  (u E. Indjica s Diplôme supérieur de piano) a na VŠMU v Bratislave (u D. Varínskej). Počas štúdia sa zúčastnila mnohých medzinárodných súťaží a absolvovala majstrovské kurzy (E. Indjic, M. Lapšanský, P. Jasmin, M. Bilson, S. Perticarolli, P. Toperczer a. i.). V roku 1996 získala 1. miesto na Súťaži slovenských konzervatórií a v roku 1997 zvíťazila na Medzinárodnom festivale v Londýne. V roku 2002 získala na tomto festivale ocenenie za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora. Vystúpila s orchestrom Konzervatória v Žiline, s Košickou filharmóniou, Orchestrom slovenského rozhlasu, Janáčkovou filharmóniou a Ostravskou bandou. Participovala na premiére skladby Six Pianos od S. Reicha, nahrávke diela Music in Changing parts od Ph.Glassa a na mnohých ďalších projektoch so zoskupením Cluster ensemble, ktorého je členom. Účinkuje na domácich a zahraničných festivaloch, koncertoch a nahrávkach tiež ako trio Sen tegmento (spolu s Nao Higano a Martinom Adámekom).