Klavírny recitál: Peter Nágel

 

Klavírne recitály v priestore Novej synagógy štartujeme vystúpením mladého klaviristu, ktorý sa nedávno publiku v Žiline úspešne predstavil ako sólista v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom.

klavírny recitál
utorok 17. 10. 2017, 19.00
vstupné 4,00 € / 2,00 € v predpredaji na tootoot.fm

Peter Nágel sa teší povesti suverenity vďaka jeho nadštandardnej profesionálnej výbave a hlbokej zaangažovanosti. My sa zas budeme tešiť na hutný program v postupnosti od „novšieho“ k „staršiemu“ zostavený výlučne z krátkych foriem, čo poukazuje na interpretovu vybavenosť širokou škálou prostriedkov. Malé hudobné plochy totiž volajú po veľkej interpretačnej výbave. Pozývame aj s prísľubom, že z koncertu neodídete bez komplexného sluchového zážitku. Počas Chopinovho cyklu prelúdií je viac než isté, že našimi ušami prejdú všetky tóniny klasického dur-mollového systému.

„Program recitálu otvorím Malou suitou slovenského skladateľa Juraja Hatríka. Patrí do autorovho mladíckeho kompozičného obdobia spolu so známejšou Toccatou. Časti suity spejú ku dvom protichodným výrazovým polaritám. Na jednej strane dynamické, dravé, rytmické kusy, ktoré v modernom šate vzdávajú hold starej barokovej tanečnej suite. Na druhej strane sú to časti výrazové, s voľným plynutím času a hudobným materiálom koncentrovaným iba na potrebné minimum. Dve miniatúry, Fragmenty a Orientálna skica ruského autora Sergeja Rachmaninova patria medzi jeho posledné klavírne diela. Fragmenty sú drobnou nostalgickou skladbou odkazujúcou na jeho život v Moskve. Názov Orientálna skica nepochádza od autora, nemá s orientom nič spoločné. Ide o akýsi dozvuk Rachmaninových veľkolepých Etudes Tableaux (Etudy Obrazy), ktoré skladbe predchádzajú. Cyklus 24 prelúdií Fryderyka Chopina je pre mňa prizmou skladateľovho kompozičného rukopisu. Boli skomponované na Malorke, kde sa autor utiahol s nádejou vylepšenia svojho zdravotného stavu. Prudké výkyvy počasia nemali na Chopinovo zdravie priaznivý účinok. V prelúdiách nachádzam euforické gejzíry šťastia, hravosť, jemné cantabile, ale rovnako aj burácajúce baladické momenty až po samotnú predtuchu smrti.” Peter Nágel

Program:

Juraj Hatrík (1941 –): Malá suita
Allegretto scherzando
Lento rubato (molto legato e espressivo)
Allegro non troppo (tranquillo)
Presto e molto leggiero
Quieto ma poco triste
Allegro scherzando
Lento rubato e espressivo
Vivacissimo e con bravura

Sergej Rachmaninov (1873 – 1943):
Fragmenty
Orientálna skica

Fryderik Chopin (1810 – 1849): 24 prelúdií pre klavír op.28
Prelúdium č. 1 C dur, Agitato
Prelúdium č. 2 a moll, Lento
Prelúdium č. 3 G dur, Vivace
Prelúdium č. 4 e moll, Largo
Prelúdium č. 5 D dur, Allegro molto
Prelúdium č. 6 h moll, Lento assai
Prelúdium č. 7 A dur, Andantino
Prelúdium č. 8 fis moll, Molto agitato
Prelúdium č. 9 E dur, Largo
Prelúdium č. 10 cis moll, Allegro molto
Prelúdium č. 11 H dur, Vivace
Prelúdium č. 12 gis moll, Presto
Prelúdium č. 13 Fis dur, Lento
Prelúdium č. 14 es moll, Allegro
Prelúdium č. 15 Des dur, Sostenuto
Prelúdium č. 16 b moll, Presto con fuoco
Prelúdium č. 17 As dur, Allegretto
Prelúdium č. 18 f moll, Allegro molto
Prelúdium č. 19 Es dur, Vivace
Prelúdium č. 20 C moll, Largo
Prelúdium č. 21 B dur, Cantabile
Prelúdium č. 22 g moll, Molto agitato
Prelúdium č. 23 F dur, Moderato
Prelúdium č. 24 d moll, Allegro appassionato

Peter Nágel sa narodil v Nových Zámkoch (1991), kde od svojich siedmich rokov navštevoval hodiny klavíra. Od roku 2010 študuje u profesorky Idy Černeckej na VŠMU v Bratislave. Pravidelne je účastníkom majstrovských interpretačných kurzov (Viviana Sofronitzki, Karl-Andreas Kolly, Robert DeGaetano, Ivan Klánský, Alexandar Serdar a i.). Vystupuje na viacerých domácich festivalových podujatiach a koncertných cykloch  (Festival Bachovej hudby v Banskej Štiavnici, Trenčianska hudobná jar, Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci) a tiež na koncertoch v blízkom zahraničí (Česká republika, Rakúsko). Mladý klavirista v roku 2015 ukončil s vyznamenaním a pochvalou dekanky magisterské štúdium a pokračuje v štúdiu klavírneho umenia ako doktorand. V akademickom roku 2015/2016 absolvoval stážový pobyt na JAMU v Brne u docenta Jana Jiraského. V roku 2016 reprezentoval Slovensko na prestížnej medzinárodnej prehliadke mladých klaviristov  „Piano forte – the next generation“ vo Viedni (výber z koncertov vyšiel na CD vo viedenskom vydavateľstve Gramola). V roku 2017 predviedol Lisztov klavírny koncert A dur s ŠKO Žilina pod taktovkou dirigenta Martina Leginusa. Nágel je aktívny aj v oblasti štvorručnej hry a hry na dvoch klavíroch. Spolu so Zuzanou Vontorčíkovou sa im venujú pod vedením docenta Františka Perglera. V roku 2015 vyhrala dvojica prvú cenu na medzinárodnej súťaži “21st Century Art” vo Viedni.