Pódium #5: Umenie a oslobodenie výstava a sympózium, sobota 8. 6. 2013, 11.00 – 20.00

Trojdňové sympózium s výstavou vychádza z miešania kultúr, bez ohľadu na niekdajšie zemepisno-politické rozdelenie Európy. Vedecko-umelecká inštalácia s 12 až 18 diaprojektormi so starostlivo vybranými súbormi diapozitívov ilustruje, akým spôsobom umenie, architektúra, literatúra a hudba reagujú na kultúrno- a zemepisno-politické premeny, a či sú schopné ich sami iniciovať. Ako časový rámec bolo stanovené obdobie 1943 (bitka pri Stalingrade) až 1967 (rok pred 1968). Komparatívny prístup je prenesený na mestá, kde sa výstava koná; aktuálna verzia spojí slovenskú Žilinu s talianskym a zároveň slovinským mestom Gorizia / Nova Goricja.

OSTV/ESTFEST, organizuje forum experimentelle architektur wien, korešpondujúce mestá: Žilina a Gorizia (It)

Výstavnú inštaláciu z diaprojektorov bude sprevádzať sympózium s intenzívnym sledom nekonvenčných prednášok. Prednášky začnú v piatok poobede na Stanici v sále S2, a pokracovať budú v sobotu v Novej synagóge. Sympózium má formu neformálnej slávnosti pre všetky zmysly, pri ktorej sa bude zároveň prednášať, diskutovať, jesť a piť. Poradie krátkych prednášok nie je vopred jasné, vzniká spontánne na mieste, podľa toho ako ľudia diskutujú, prichádzajú a odchádzajú.

Program:
piatok 7. 6., 17.00 – 19.00 Stanica Žilina-Záriečie, S2 – sympózium
sobota 8. 6., 11.00 – 20.00 Nová synagóga – sympózium a výstava
nedeľa 9. 6., 11.00 – Architektonická prechádzka po Žiline

Príspevky na sympóziu:
Nicole Sabella / Janine Maria Schneider / Dorothea Zeyringer: ANUS performatívna intervencia
Workshop participatívej architektúry: Rómska dedina Kojatice
David Pinter/ Lucie Geffray: Francúzsko-alžírska vojna a intelektuáli
Susanne Winkler: Magnum
Danka Krajčová: Animácia ako pamäť miesta na židovskú komunitu
Otto Brusatti: Hudba a moc
Abbe Libansky: Pomníky partizánov
Michael Wallraff: Vertikálne mesto
Jan Tabor: Atlantropa
Anna Soucek: Ornamenty a stavebné materiály – americké príklady
Peter Bogner: Talianskosť v Maďarsku
Kari Bauer: Viedenskí akcionisti
Petra Hlaváčková: Stavebné projekty z doby Protektorátu
Jakub Kopec: Okamžikom v Žiline
Marek Adamov: Kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie
Dušan Mellner: Architektonická prechádzka po Žiline
a ďalší.

Forum experimentelle architektur wien od svojho založenia v roku 2004 organizuje pod názvom OSTV/ESTFEST (východo-západné slávnosti) sériu udalostí, ktoré vychádzajú z miešania kultúr, bez ohľadu na niekdajšie zemepisno-politické rozdelenie Európy. Súćasťou týchto slávností je tiež Umenie a oslobodenie. Táto akcia predstavuje pokračovanie rozsiahlej výstavy Umenie a diktatúra, ktorá sa konala v Dome umelcov vo Viedni (Künstlerhaus Wien) v roku 1994.

Vstupné dobrovoľné; celý výťažok poputuje na rekonštrukciu Novej synagógy.

9081170057_e2c565f391_c

D:??????2013_rezidence žilinaPROJEKTLAYOUTP1 Layout1 (1)