Tünde Jakab / flauta (SK) a Jonas Skielboe / gitara (DK)

 

Flautistka Tünde Jakab a gitarista Jonas Skielboe do Novej synagógy prídu z Viedne, kde obaja v súčasnosti pôsobia. Pozývame na ich príjemne kozmopolitný koncertný program.

komorný koncert
streda 25. 10. 2017, 19.00
vstupné 4,00 € / 2,00 €
predpredaj na tootoot.fm

Medzi klasickými hudobnými nástrojmi, ktoré najviac lahodia ušiam, rozhodne nechýbajú flauta a gitara. Spojiť nástroj rozoznievaný dychom a nástroj rozoznievaný bezprostredným kontaktom prsta s chvejúcou sa strunou môže znamenať iba jedno– dvojnásobnú dávku sluchovej rozkoše. O to viac, že flauta/gitara nie je na našich pódiách frekventované nástrojové zloženie.

Program: 

Carl Nielsen (1865 – 1931):

The Fog Is Lifting, op. 41

Mauro Giuliani (1781 – 1829):

Grand Duo Concertante, op. 85

Allegro maestoso

Andante molto sostenuto

Scherzo

Allegretto espressivo

Maurice Ravel (1875 – 1937):

Piéce en forme de Habanera

Jacques Ibert (1890 – 1962):

Entr´acte

Vicente Amigo (1967-):

Morente pre sólo gitaru

Astor Piazzolla (1921 – 1992):

Histoire du Tango

Bordel 1900

Café 1930

Night Club 1960

Concert d´aujourd´hui

Tünde Jakab sa narodila v Košiciach do hudobníckej rodiny. Už od detstva zaznamenáva úspechy na súťažných aj koncertných pódiách. Profesionálne účinkovanie začína už vo svojich trinástich rokoch, kedy na pôde bratislavskej Reduty vystupuje so Slovenskou filharmóniou. Odvtedy sa predstavuje v mnohých koncertných sálach doma i v zahraničí. Hrá pod taktovkou Ondreja Lenárda, Igora Dohoviča, Fritza Bruckera. V januári 2011 debutuje v Zlatej sále viedenského Musikvereinu, kde vystupuje po boku speváckej legendy, sopranistky Renate Holmovej. Zo škôl, ktoré má za sebou, treba spomenúť Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (pod vedením Helmuta Schallera a Waltera Wretschitscha) či Kunstuniversität  v Grazi (pod vedením Eszter Alföldy-Borussovej a Dietera Fluryho, prvého flautistu viedenských filharmonikov). V roku 2016 pôsobí ako prvá flautistka Štátneho divadla v Košiciach a tiež ako prvá flautistka vo viedenských Salonorchester Alt Wien a Resindenzorchester Wien. V súčasnosti sa mladá interpretka venuje najmä sólistickým aktivitám. Často spolupracuje s umelcami ako Peter Valentovič, Coline-Marie Orliac, Michal Matejčík, Jonas Skielboe, Márton Kiss.

Jonas Skielboe pochádza z Dánska, v súčasnosti pôsobí vo Viedni. Už od svojho štúdia (s vyznamenaním v Dánsku, Švajčiarsku, Španielsku a Holandsku) sa etabluje ako mnoho-žánrový gitarista s intenzívnym záujmom o latinskoamerickú klasickú hudbu. Spolupracuje predovšetkým so spevákmi (účinkuje napr. v duu Cajon spolu s holandskou mezzosopranistkou Carinou Vinke, participuje na operetných a iných divadelných produkciách festivalov v Mörbischi a Langenlois a pod.)  a realizuje úspešné majstrovské kurzy interpretácie latinskoamerickej a španielskej piesne. Jeho repertoárový záber siaha od klasiky až po rock a rozličné fúzie, vďaka čomu je tiež vyhľadávaným pedagógom hry na gitaru.