Názov výstavy môže byť vetou, ktorú hovorí odpor zo slušnosti k obidvom útlakom – vonkajšiemu aj vnútornému. Pôvodne brept povyšujeme na užitočný postreh v situácii, ak si človek kladie otázku, prečo normalizácia trvala tak dlho, resp. otázku, s akým jej dedičstvom sa dnes musíme naučiť žiť.

Výstava kombinuje diela klasikov v ich tradičných žánroch (socha, objekt, inštalácia, fotka) s dielami strednej a mladšej generácie umelcov, ktorí sú na nej zastúpení poväčšine videom.

Vystavujúci umelci: Jozef Jankovič, Stano Filko, Ľubomír Ďurček, Vladimír Havrilla, Michal Moravčík, Roman Babjak, Ilona Németh, Zbyněk Baladrán, Jiří Surůvka, Ján Mančuška, Tomáš Svoboda, Martin Zet, Jiří Kovanda, Pode Bal, Tamás St. Auby, Igor a Ivan Buharov.

Kurátori: Fedor Blaščák a Katarína Gatialová
Inštalácia výstavy: Peter Liška a Fedor Blaščák

VIDEO

FOTO

 

podpora: MK SR, Nadácia Intenda, Visegrad Fund

 

image

 

Výstava potrvá len týždeň počas festivalu Memory kontrol do 16. 11., otvorené denne od 14.00 do 18.00 h. Vzhľadom na jej rozsah, doporučujeme vyhradiť si na jej návštevu aspoň hodinu. A teplo sa obliecť. Vstup voľný.

 

zbynek_baladran

Zbyněk Baladrán, shot from the video 40 000 000