Ktorý návrh trička Novej synagógy by ste nosili?

Do letného zberu grafických návrhov na tričko Novej synagógy, ktorého nosenie a predaj by pomohli rekonštrukcii budovy na kunsthalle, sa prihlásilo viac ako 20 ľudí, profesionálov aj amatérov. Rozhodli sme sa, že napriek rôznej grafickej úrovni zverejníme všetky. Pri autoroch, ktorí poslali viac návrhov, sme však vybrali len jeden. Pozrieť si ich môžete tu, nad každým návrhom nájdete aj meno autora. Celkom na konci zoznamu nájdete link, na ktorom môžete podľa vás najlepší návrh podporiť hlasom. Kombináciou hlasovania a posúdenia grafickými dizajnérmi potom vyberieme 5 – 10 motívov, ktoré dáme vytlačiť na tričká.

Samo Čarnoký

Boris Meluš

Palo Bálik

Matúš Lelovský

Janka Bálik

Andrej Drevok

Osamelí bežci

Peter Dlhopolček

Barbara Šajgalíková

Radka Ščepánková

Aurélia Garová

Gabriel Hartl

Dagmar Požóniová

Adam Krupa

Vít Fargaš

Lucie Ostrčilová

Martin Žovinec

Robert Gutten

Peter Moravčík

Roman Mackovič

Matúš Stenko

Deana Kolenčíková

Stanislav Bandúr

Hlasujte tu.
P. S. Vďaka všetkým, ktorí sa pridali a prihlásili a ospravedlňte prosím naše meškanie so zverejnením. Spôsobené bolo prípravou Pootvorenia, ktoré nám zobralo celý čas.In August 2012 we have announced the contest for design of a New Synagogue T-shirt, sale of which would help us to raise funds for the reconstruction for kunsthalle. See here the 23 applicants – you can vote for your favorite at the end of the list.

Samo Čarnoký

Boris Meluš

Palo Bálik

Matúš Lelovský

Janka Bálik

Andrej Drevok

Osamelí bežci

Peter Dlhopolček

Barbara Šajgalíková

Radka Ščepánková

Aurélia Garová

Gabriel Hartl

Dagmar Požóniová

Adam Krupa

Vít Fargaš

Lucie Ostrčilová

Martin Žovinec

Robert Gutten

Peter Moravčík

Roman Mackovič

Matúš Stenko

Deana Kolenčíková

Stanislav Bandúr

Vote here.Im August 2012 haben wir den Wettbewerb für das Design einer Neuen Synagoge T-Shirt, Verkauf, von denen uns helfen, Mittel für den Wiederaufbau für die Kunsthalle erhöhen würde angekündigt. Sehen Sie hier die 23 Bewerber – können Sie für Ihre Lieblings-am Ende der Liste zu stimmen.

Samo Čarnoký

Boris Meluš

Palo Bálik

Matúš Lelovský

Janka Bálik

Andrej Drevok

Osamelí bežci

Peter Dlhopolček

Barbara Šajgalíková

Radka Ščepánková

Aurélia Garová

Gabriel Hartl

Dagmar Požóniová

Adam Krupa

Vít Fargaš

Lucie Ostrčilová

Martin Žovinec

Robert Gutten

Peter Moravčík

Roman Mackovič

Matúš Stenko

Deana Kolenčíková

Stanislav Bandúr

Vote hier.