Interpretačný raj – náš sprievodca výstavami

Čo je to interpretačný raj? Je to miesto stretnutí diváka s výstavou v sprievode lektora za účelom rovnocenného dialógu a spoločného zážitku. Raz má podobu diskusie, inokedy tvorivej dielne alebo komentovanej prehliadky. Koná sa raz či dvakrát do mesiaca, vždy v stredu o 18.00  v Novej synagóge s umelcom Jurajom Gáborom. Ste vítaní.

lektorské stretnutie na výstave
raz či dvakrát do mesiaca v stredu o 18.00
aktuálny program vždy na novasynagoga.sk/program

vstupné dobrovoľné 

Interpretačný raj chceme robiť nie ako kurátorské komentované prehliadky, ale prostredníctvom osobnej skúsenosti lektora z praxe – čiže umelca tvoriaceho vo výtvarnom umení, sa túto skúsenosť pokúsiť zúžitkovať a priblížiť návštevníkom.

Vzniku výtvarných diel predchádza rozsiahly proces od formovania ideí, myšlienok, cez spochybňovanie a utvrdzovanie sa, až po (podľa povahy diela) materializáciu. Umelec Juraj Gábor sa snaží prostredníctvom Interpretačného raja sprostredkovať tento proces a nenechať diváka iba zoči voči finálnej situácii – “zakonzervovaného” diela.

Taktiež nás zaujíma ďalší život výstavy – (bez autora), kedy nastupuje publikum a diela konfrontuje s vlastným subjektívnym prežívaním. Cez nastolené otázky a úlohy môžeme vyprovokovať k interakcii. Chceme, aby sa návštevník otvoril svojmu vlastnému názoru a objavil v ňom viac ako “páči sa mi” alebo “nepáči sa mi”.
Navodzovaním myšlienkových alebo aj fyzických situácii by mal divák získať odvahu vo vlastnom formulovaní názorov a prežitkov. Vstupovať do výstavy s očakávaním interakcie, ale tiež stretnúť ostatných učasníkov. Diváci sa dostávajú do prevahy a žiadna odpoveď nie je nesprávna alebo zlá.

V neposlednom rade je Interpretačný raj tiež priestor na príjemne neformálne stretnutie a diskusiu, pokojne pri káve, kofole či pivku.
V našich ďalších plánoch je aj prizývanie ľudí “zvonku” podľa nastolenej témy (napr – hlasový pedagóg, hvezdár, zverolekár… jednoducho hocikto, kto sadne do témy).

Skúšame, uvidíme, forma Interpretačného raja by mala byť dynamická a môže meniť, prispôsobovať podľa potrieb. Ste vítaní a sledujte náš Facebook, kde každý týždeň píšeme niečo viac ku konkrétnemu vydaniu Interpretačného raja.